My Liantis

Personeelsbeleid 27 augustus 2021

Aantal dagen mantelzorgverlof per hulpbehoevende persoon wordt opgetrokken

Werknemers die voltijds of deeltijds aan de slag zijn, konden in het kader van mantelzorgverlof hun loopbaan volledig schorsen gedurende een maand per zorgbehoevende persoon. Voltijdse werknemers konden ook hun arbeidsduur met een vijfde of tot de helft verminderen gedurende twee maanden per zorgbehoevende persoon. De maximale duur per hulpbehoevende persoon wordt nu opgetrokken. De maximale duur die over de gehele loopbaan geldt, wijzigt niet.

Wanneer ben je erkend mantelzorger?

Een mantelzorger is een persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verleent aan een persoon die erkend is als zorgbehoevende. De mantelzorger hoeft dus niet per se familie te zijn van de geholpen persoon.

Om erkend te worden als een mantelzorger, heb je een algemene erkenning als mantelzorger en een specifieke erkenning voor de toekenning van sociale rechten nodig. Beide erkenningen moet je aanvragen bij het ziekenfonds via een verklaring op eer.

Hoe kan een werknemer mantelzorgverlof opnemen?

Wil een van jouw werknemers mantelzorgverlof opnemen, dan moet hij je daar schriftelijk van op de hoogte brengen en dat minstens zeven dagen vóór het mantelzorgverlof zal ingaan. Als jullie beiden daarmee akkoord zijn, mag je van die termijn afwijken. De werknemer moet bij zijn aanvraag zijn erkenning als mantelzorger toevoegen.

Per schriftelijke kennisgeving aan jou kan je werknemer slechts één aaneengesloten periode van mantelzorgverlof aanvragen.

Hoeveel bedraagt het mantelzorgverlof voortaan?

Een  werknemer die erkend is als mantelzorger kan zijn arbeidsovereenkomst tijdelijk schorsen. Een voltijdse werknemer heeft in het kader van mantelzorgverlof ook de mogelijkheid om zijn arbeidsovereenkomst tijdelijk met één vijfde of tot de helft te verminderen.

Er geldt een maximale duur op mantelzorgverlof, zowel per hulpbehoevende persoon als over de volledige loopbaan. De maximale duur per hulpbehoevende persoon wordt opgetrokken voor werknemers die je vanaf 1 september 2021 op de hoogte stellen dat ze mantelzorgverlof willen opnemen.  

  • Van één maand naar drie maanden. Je werknemer moet het verlof opnemen in periodes van één maand of een veelvoud hiervan, als hij de arbeidsovereenkomst schorst.
  • Van twee maanden naar zes maanden. Gaat het om een voltijdse werknemer die de arbeidsovereenkomst vermindert tot de helft of met één vijfde, dan moet hij het verlof opnemen in periodes van twee maanden of een veelvoud hiervan.

De maximale duur van mantelzorgverlof over de volledige loopbaan blijft hetzelfde:

  • maximaal zes maanden bij een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst
  • en maximaal 12 maanden in het geval van een arbeidsduurvermindering.