Arbeidsdeal: bevorderen van de inzetbaarheid na ontslag

Om de arbeidsmarkt dynamischer te maken, voorziet de arbeidsdeal maatregelen om de inzetbaarheid van ontslagen werknemers te vergroten. Zo krijgen ze vanaf een opzegtermijn van 30 weken de kans om met behoud van loon een opleiding of coaching te volgen.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 01 augustus 2022

Sneller opnieuw aan het werk

Met zogenoemde inzetbaarheidsbevorderende maatregelen wil de regering werknemers die ontslagen worden na een lange periode van tewerkstelling, makkelijker opnieuw aan de slag krijgen. Zo krijgt een werknemer, van bij het begin van de opzegtermijn de mogelijkheid om, met behoud van loon, activiteiten te volgen die de inzetbaarheid vergroten. De nieuwe regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2023 en geldt enkel wanneer er sprake is van een opzegtermijn van minstens 30 weken én als er geen sprake is van een transitietraject.

Naast de verplichte vier weken outplacement, zullen werknemers dus aanspraak kunnen maken op bijkomende opleiding, coaching of outplacement.

Opsplitsing van de opzegtermijn

Heeft de werknemer recht op een opzegtermijn van minstens dertig weken en wordt er geen transitietraject opgestart, dan wordt de opzegtermijn opgesplitst.

Voor 2/3 en minstens 26 weken van de opzegtermijn blijft de werknemer aan de slag en kan hij of zij een opleiding of coaching volgen.

Werknemers die een opzegvergoeding krijgen, moeten zich beschikbaar houden om inzetbaarheidsbevorderende maatregelen te volgen. Die verplichting vervalt zodra de werknemer een nieuwe arbeidsrelatie aangaat of een zelfstandige activiteit uitoefent.

De inzetbaarheidsbevorderende maatregelen hebben een waarde die gelijk is aan het bedrag van de werkgeversbijdragen op 1/3 of het resterende deel van de opzegtermijn of opzegvergoeding.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...