Vlaamse regering voert de strijd tegen asbest op

De Vlaamse regering heeft onlangs enkele belangrijke maatregelen genomen in de strijd tegen asbest. De bepalingen zijn van toepassing op alle eigenaars, huurders en gebruikers van gebouwen op grondgebied Vlaanderen. Werkgevers die nu al actief bezig zijn met asbestpreventie zullen zich naar alle verwachting makkelijk kunnen conformeren.

3 minuten leestijd Welzijn op het werk 07 mei 2019

Asbestinventarisatieattest verplicht vanaf 1 januari 2032

Elke eigenaar (privé of overheid) van een toegankelijk gebouw (woning, fabriekspand, sporthal …) met bouwjaar 2000 of ouder en dat zich op het grondgebied van het Vlaams gewest bevindt, moet over een asbestinventarisatieattest beschikken vóór 1 januari 2032. Een gecertificeerde asbestdeskundige moet het gebouw doorlichten en alle asbesthoudende materialen inventariseren. Eenmaal de inventarisatie opgesteld is, reikt de OVAM het attest uit.

Gecertificeerde asbestdeskundige

Om een inventaris te laten opstellen, moet de eigenaar zich richten tot een onafhankelijke, gecertificeerde asbestdeskundige. Dit is een nieuwe functietitel die nog een concrete invulling moet krijgen. Wellicht kunnen milieucoördinatoren en/of preventieadviseurs deze rol opnemen. Het is op dit ogenblik nog niet duidelijk of ze daartoe een bijkomende cursus moeten volgen of examen afleggen.

Zorgvuldigheidsplicht voor de beheerder van het gebouw

Op basis van de gemaakte inventaris moet de beheerder (veelal de eigenaar, maar soms ook de huurder of gebruiker) maatregelen nemen om het gebouw asbestveiliger te maken. De Vlaamse overheid legt daarbij geen specifieke eisen op. Er is enkel sprake van een ‘zorgvuldigheidsplicht’.

Attest belangrijk bij verkoop en verhuur

Het asbestinventarisatieattest zal een belangrijk document zijn bij verkoop en verhuur van gebouwen. Kopers of huurders zullen dus niet meer voor onaangename verrassingen komen te staan.

Vlaamse overheidsgebouwen 100% asbestveilig vóór 2040

Om het goede voorbeeld te tonen, is de Vlaamse Overheid iets strenger voor zichzelf. Zo móéten overheidsgebouwen in het Vlaamse gewest met toegang voor het grote publiek, 100% asbestveilig zijn tegen 1 januari 2040. Dit betekent dat openbare instellingen (ook parastatalen) de verplichting krijgen om volgende asbesthoudende materialen uit hun gebouwen te verwijderen:

  • Alle eenvoudig bereikbare, niet-hechtgebonden asbesthoudende materialen (uitzondering: asbesthoudend pleisterwerk op wanden dat een laag risico vormt).
  • Onderdelen op basis van asbestcement die zich aan de buitenzijde van de constructie bevinden:
    • Dak- en gevelbekledingen
    • Dakgoten
    • Rookgaskanalen
    • Hemelwaterafvoerkanalen

De overige asbesthoudende materialen (bijvoorbeeld verborgen in de constructie) mogen blijven zitten op voorwaarde dat de eraan gekoppelde gezondheidsrisico’s geïnventariseerd en beheerst zijn.

Niet te verwarren met de welzijnswetgeving voor werkgevers

Bovenstaande maatregelen zijn van toepassing voor eigenaars, huurders of gebruikers van gebouwen. Daarnaast besteedt ook de welzijnswetgeving de nodige aandacht aan asbest. Wie personeel tewerkstelt, moet nu al een asbestinventarisatie en beheer(s)plan opmaken. In de praktijk zullen heel wat bedrijven met personeel zich dus vrij makkelijk in regel kunnen stellen met de nieuwe bepalingen van de Vlaamse overheid.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...