Beroepsaansprakelijkheid: verzekering verplicht voor dienstverleners in bouw

Sinds 1 juli 2019 is de wet Peeters-Ducarme van kracht. Deze wet verplicht alle intellectuele beroepen die actief zijn in de bouwsector om hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid, buiten de tienjarige aansprakelijkheid, te verzekeren.

2 minuten leestijd Verzekering 04 juli 2019

Beroepsaansprakelijkheid in bouwsector

Wanneer je als ondernemer door een beroepsfout onopzettelijke schade berokkent bij de uitvoering van een contractuele opdracht, kan je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt je in tegen dit risico.

De polis beroepsaansprakelijkheid komt hoofdzakelijk voor bij intellectuele beroepen, zoals notarissen of dokters. In een aantal beroepscategorieën is ze zelfs wettelijk verplicht.

Aansprakelijkheid voor aannemers en architecten

Aannemers, architecten, ingenieurs en studiebureaus blijven tot 10 jaar na de oplevering van een werf aansprakelijk voor ernstige gebreken die de stabiliteit van een bouwwerk in gevaar brengen. Sinds 1 juli 2018 zijn aannemers verplicht om deze tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren bij de bouw of renovatie van een woning of appartement. Voor architecten was dit al sinds 2007 het geval.

Bij een bouwproject komen echter nog heel wat andere actoren kijken, zoals landmeters-experten, auditors of energiedeskundigen. Sommigen hiervan waren tot nu toe verplicht om hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren, terwijl dat voor anderen niet het geval is. Met de invoering van de wet Peeters-Ducarme kwam hier op 1 juli verandering in.

Verzekering verplicht voor intellectuele beroepen in bouw

De wet verplicht voortaan alle intellectuele beroepen die actief zijn in de bouwsector om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Aannemers (in hun rol als uitvoerder van materiële werken) en bouwpromotoren vallen niet onder deze verplichting.

Het gaat bijvoorbeeld wel om:

  • architecten
  • interieurarchitecten
  • landmetersexperten
  • veiligheids- en gezondheidscoördinatoren
  • ingenieurs
  • studiebureaus
  • certificatoren
  • auditors
  • projectmanagers
  • quantity surveyors

De polis beroepsaansprakelijkheid beschermt hen bij fouten die ze maken bij de uitoefening van hun beroep. Fouten die tot de tienjarige aansprakelijkheid behoren, vallen hier niet onder.

Voorbeeld

Eveline levert als energiedeskundige energieprestatiecertificaten af. Voortaan is ze verplicht zich te verzekeren voor schade voortkomt uit vergissingen die ze zou maken bij het opstellen van dergelijke certificaten.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...