My Liantis

Sociaal statuut 10 december 2018

Betalingsuitstel voor zelfstandigen in de horecasector

Ben je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner (maxi-statuut) actief in de horecasector en ondervind je moeilijkheden bij de betaling van je sociale bijdragen, dan kan je betalingsuitstel aanvragen. Het uitstel van betaling heeft enkel betrekking op de sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste kwartaal van 2019 en heeft geen betrekking op regularisaties van voorafgaande periodes.

Betalingstermijnen

De betalingstermijnen zien er als volgt uit:

  • Betaling bijdrage van het vierde kwartaal van 2018: uiterlijk vóór 15 december 2019.
  • Betaling bijdrage van het eerste kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 31 maart 2020.

Betalingsuitstel: hoe aanvragen?

Wil je betalingsuitstel krijgen voor het vierde kwartaal 2018, dan moet je dit ten laatste op 31 december 2018 aanvragen. Voor het eerste kwartaal 2019 moet je je aanvraag ten laatste indienen op 20 maart 2019.

Er bestaat geen specifiek aanvraagformulier. Je kan het betalingsuitstel aanvragen per mail of per brief. In die aanvraag moet je het aannemelijk maken dat je moeilijkheden ondervindt. De aanvraag moet in ieder geval volgende gegevens vermelden:

  • Naam, voornaam en woonplaats;
  • Naam en zetel van het bedrijf;
  • Ondernemingsnummer van het bedrijf.

Betalingsuitstel: invloed op sociale rechten

Op voorwaarde dat je sociale bijdragen van het vierde kwartaal van 2018 en het eerste van 2019 binnen de verlengde termijnen betaald zijn, zal het betalingsuitstel geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten.