My Liantis

Accountancy en boekhouding 12 oktober 2021

Boete voor verenigingen van mede-eigenaars zonder geregistreerde syndicus

Sinds 1 april 2017 is elke vereniging van mede-eigenaars (VME) verplicht haar syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te laten registreren. In de praktijk blijken echter heel wat VME’s dit nog niet gedaan te hebben. CD&V-kamerlid Leen Dierick wil daar nu met een nieuwe sanctie verandering in brengen.

Inschrijvingsplicht voor syndicus van vereniging van mede-eigenaars

Ben je eigenaar van een appartement? Dan vorm je in de meeste gevallen samen met de andere mede-eigenaars in het appartementsgebouw een officiële ‘vereniging van mede-eigenaars’ (VME) en moet je een syndicus benoemen.

Sinds 1 april 2017 moet het mandaat van die syndicus bovendien verplicht via een erkend ondernemingsloket zoals Liantis in de KBO worden geregistreerd. En dat geldt voor élke syndicus: mede-eigenaar of professioneel, natuurlijk persoon of rechtspersoon.

Mandaat van 2 op 3 syndici nog niet geregistreerd

VME’s die al vóór 1 april 2017 bestonden, kregen van de wetgever één jaar de tijd om het mandaat van hun syndicus in de KBO te laten registeren (dus tot 1 april 2018).

Ruim drie jaar na het verstrijken van die deadline blijken echter heel wat VME’s daar nog niet mee in orde zijn. Volgens een bericht op de website van CD&V zou het zelfs om 2 op de 3, vooral niet-professionele, syndici gaan van wie het mandaat nog niet werd geregistreerd.

Administratieve geldboete

CD&V diende daarom onlangs een wetsvoorstel in dat het mogelijk moet maken om VME’s die nalaten hun syndicus te registreren een administratieve geldboete op te leggen. Als het huidige wetsvoorstel wordt goedgekeurd, kan de boete oplopen tot wel 10.000 euro.

Hoe zorgen dat je wettelijk in orde bent?

Ben je eigenaar van een appartement? Zorg dan dat de VME waarin je zelf mede-eigenaar bent, wettelijk in orde is. Dat betekent dat de syndicus van je gebouw zijn mandaat in de KBO moet laten registeren. En opgelet: ook elke wijziging of schrapping van syndicus moet tegen het wettelijk bepaald tarief in de KBO worden aangepast.

Wat kan je zelf concreet doen? Vraag aan je syndicus of hij zijn mandaat al heeft laten registreren in de KBO. Of controleer het vlug even zelf via de KBO Public Search. Zoek je VME op via haar ondernemingsnummer of adres en kijk of de naam of het ondernemingsnummer van je syndicus al onder ‘functies’ staat geregistreerd.

Is dit niet het geval? Vraag je syndicus dan contact op te nemen met een erkend ondernemingsloket zoals Liantis (syndici@liantis.be). Wij brengen de registratie dan in een handomdraai in orde.

Voor meer informatie over de registratie van syndici kan je terecht deze pagina.