My Liantis

Personeelsbeleid 12 december 2018

De ‘gele hesjes’ en tijdelijke werkloosheid

Sinds kort protesteren de ‘gele hesjes’ ook in België tegen de hoge brandstofprijzen. Werkgevers en werknemers die door deze acties hinder ondervinden bij de uitoefening van hun werk, kunnen in bepaalde gevallen gebruik maken van tijdelijke werkloosheid.

Overmacht

In deze situatie gaat het over tijdelijke werkloosheid door overmacht. De RVA staat de toepassing hiervan enkel toe als de tewerkstelling volledig onmogelijk is door de protestacties. Zo aanvaardt de RVA dit bijvoorbeeld voor taxichauffeurs, vrachtwagenchauffeurs,… die hun beroep niet kunnen uitoefenen omdat de ‘gele hesjes’ de bevoorradingsdepots blokkeren en de chauffeurs hierdoor geen tankstations met benzine vinden.

Werknemers van tankstations die door het gebrek aan benzine (door de acties van de ‘gele hesjes’) onmogelijk kunnen werken, kunnen volgens de RVA ook in aanmerking komen voor tijdelijke werkloosheid door overmacht als dit voldoende blijkt uit het concrete dossier. De werkgever moet hiervoor dus steeds het nodige bewijs leveren.

Geblokkeerd

De protestacties van de ‘gele hesjes’ kunnen er soms voor zorgen dat werknemers niet op het werk geraken of het werk niet kunnen aanvatten. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de actievoerders de weg of het industrieterrein blokkeren.

In deze gevallen is het wettelijk bepaald dat de werkgever het gewaarborgd dagloon moet betalen aan de werknemers. Hiervoor zal de werkgever dus geen gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid door overmacht.