My Liantis

Personeelsbeleid 08 juni 2021

Groene bedrijfswagens: wat staat in het wetsontwerp?

Het is al langer een doel van de overheid om het aantal bedrijfswagens in ons land te verminderen. De huidige regering-De Croo zal nu in de eerste plaats werk maken van het vergroenen van de bedrijfswagens. We geven je de krijtlijnen mee van het nieuwe wetsontwerp van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, dat onlangs groen licht kreeg.

Enkel koolstofemissievrije wagens nog fiscaal aftrekbaar

Vanaf 2026 zullen bedrijfswagens enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn als ze geen CO2 uitstoten. In 2026 zal de aftrek nog 100% bedragen, daarna zal dit geleidelijk aan worden afgebouwd naar 67,5% in 2031.

Voor bedrijfswagens die op fossiele brandstof rijden, daalt de fiscale aftrek dan weer geleidelijk aan vanaf 2023. In 2028 zal die uiteindelijk nog 0% bedragen.

Voor bestaande bedrijfswagens verandert er niets. Er komt wel een overgangsregeling voor bedrijfswagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden besteld.

Voor hybride bedrijfswagens aangeschaft vanaf 1 juli 2023, wordt de fiscale aftrekbaarheid van benzine- of dieselkosten beperkt tot 50%. Op die manier moeten de gebruikers worden aangemoedigd om zoveel mogelijk elektrisch te rijden met een hybride wagen.

Belastingvermindering voor wie een laadpaal installeert

Zowel particulieren als ondernemingen zullen op een belastingvermindering kunnen rekenen wanneer ze een laadpaal installeren.

Particulieren kunnen rekenen op een vermindering met 45% tussen 1 september 2021 en 31 december 2022, op 30% in 2023 en 15% in 2024. Voor ondernemingen geldt een vermindering met 200% tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 en met 150% tussen 1 januari 2023 en 31 augustus 2024. Voor bedrijven is er wel een belangrijke voorwaarde als ze de fiscale aftrek willen genieten: de laadpaal moet toegankelijk zijn voor derden.

Er zal bovendien een verhoogde investeringsaftrek gelden voor ondernemingen die:

 • een koolstofemissievrije vrachtwagen (in nieuwe staat) aanschaffen;
 • een tankinfrastructuur voor waterstof installeren;
 • een elektrisch laadstation installeren.

De aftrek bedraagt 35% in 2023, 29,5% in 2024, 24% in 2025, 18,5% in 2026 en 13,5% in 2027.

Het mobiliteitsbudget wijzigt

Het mobiliteitsbudget ondergaat een aantal wijzigingen. Het is nog even wachten op de aangepaste wetgeving, maar dit komt al uit de communicatie van de minister naar voren:

 • Het mobiliteitsbudget wordt toegankelijk voor alle werknemers die een bedrijfswagen hebben of die ervoor in aanmerking komen. Het mobiliteitsbudget houdt in dat een werknemer zijn bedrijfswagen vrijwillig kan inleveren. Hij ontvangt dan een fictief budget dat hij naar eigen keuze kan besteden aan drie pijlers. De werkgever beslist wat in de eerste twee pijlers zit.
  • Pijler 1: een milieuvriendelijkere bedrijfswagen.
  • Pijler 2: duurzame vervoersmiddelen (ruime invulling).
  • Pijler 3: eventueel saldo in cash (eenmalig en na afloop van het betrokken jaar te betalen).
 • De werkgever zal een aantal nieuwigheden kunnen aanbieden binnen de tweede pijler (zie hierboven):
  • kosten voor financiering (bv. fietsleningen), stallingskosten en kosten voor niet-verplichte uitrusting die de veiligheid en zichtbaarheid verhogen bij zachte mobiliteit;
  • ‘elektrische voortbewegingstoestellen’, zoals elektrische steps;
  • abonnementen voor het openbaar vervoer van inwonende gezinsleden van de werknemer (vandaag worden kinderen vaak met de bedrijfswagen naar school gebracht);
  • parkeerkosten gelinkt aan het gebruik van het openbaar vervoer;
  • een voetgangerspremie voor de verplaatsing tussen thuis en het werk.
  • De radius voor huisvestingkosten wordt uitgebreid tot 10 kilometer van de plaats van tewerkstelling. Ook kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen tellen voortaan mee.

Fiscale aftrekbaarheid: binnenkort enkel nog WLTP?

Los van het besproken wetsontwerp, is er nog het probleem van de uitstoot. Op basis van welke uitstoot zullen we in de toekomst het voordeel alle aard en de aftrekbaarheid moeten berekenen?

Voorlopig kan je als werkgever kiezen tussen de NEDC- en de WLTP-waarde als die beide vermeld staan op het gelijkvormigheidsattest.

Concreet:

 • de NEDC 1.0 CO2waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft;
 • de WLTP CO2waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft;
 • de NEDC 2.0 CO2waarde of de WLTP-CO2waarde (vrije keuze) wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde heeft.

Het is mogelijk dat je binnenkort enkel nog rekening zal kunnen houden met het WLTP-uitstootgehalte van het voertuig voor de berekening van het voordeel alle aard, maar het is nog niet duidelijk wanneer die wijziging dan zou ingaan.

Ook de solidariteitsbijdrage mogelijk aangepast

Ook de solidariteitsbijdrage van de RSZ wordt momenteel tegen het licht gehouden. Die bijdrage zou stelselmatig verhogen voor niet-emissievrije wagens en dat gebaseerd op de WLTP-waarde.

Nieuwe bedrijfswagens, ingeschreven na 31 december 2025, zouden bovendien niet langer uitgesloten zijn van het begrip loon voor de sociale zekerheid. Als werkgever zou je dan de normale socialezekerheidsbijdragen moeten betalen als je niet-emissievrije wagens toekent.

We brengen je op de hoogte zodra er meer informatie bekend is.

In het wetsvoorstel staat sowieso vermeld dat het plan ‘op voorhand kenbaar zal worden gemaakt mét een overgangsperiode, zodat particulieren en ondernemingen met kennis van zaken in de toekomst aankoop- en investeringsbeslissingen kunnen nemen’.