Het Grondwettelijk Hof vernietigde begin 2020 de regeling rond de mobiliteitsvergoeding (ook gekend als de cash-for-car-regeling). Het is dus niet langer mogelijk om dit te gebruiken.

La Cour constitutionnelle a annulé le régime de l’allocation de mobilité (cash for car) au début de 2020. Il n’est donc plus possible de l'utiliser.

Nieuwe verplichting mobiliteitsvergoeding: ‘bedrijfswagenattest’

Sinds 2018 kan een werknemer zijn bedrijfswagen inleveren voor een mobiliteitsvergoeding, de zogenaamde cash-for-car-regeling. Om ervoor te zorgen dat je medewerker hier ook van kan genieten na het einde van de arbeidsovereenkomst - bij een nieuwe werkgever - moet je vanaf 6 januari 2019 zelf ook een document afleveren als werkgever: het bedrijfswagenattest.

2 minuten leestijd Verloning personeel 30 januari 2019

Mobiliteitsvergoeding bij veranderen van werkgever

Om een beroep te kunnen doen op de maatregel, moet de werknemer aan de voorwaarden voor de mobiliteitsvergoeding voldoen. Zo moet hij gedurende enkele maanden effectief over een bedrijfswagen beschikken.

Wanneer een werknemer verandert van werkgever mag hij zijn aantal maanden verder aanvullen bij zijn nieuwe werkgever. Wie al gebruik maakte van een mobiliteitsvergoeding bij zijn voormalige werkgever, kan dit eveneens op zijn nieuwe job verder zetten.

Wat is een bedrijfswagenattest?

Opdat de werknemer het nodige bewijs zou kunnen leveren aan de nieuwe werkgever, moet je hem als werkgever een bedrijfswagenattest geven bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Aan de hand van dit attest kan de nieuwe werkgever oordelen of er recht is op de mobiliteitsvergoeding en hoe hoog dat bedrag moet zijn.

Inhoud attest bedrijfswagen

Het document moet een aantal zaken bevatten waarmee de nieuwe werkgever de mobiliteitsvergoeding kan berekenen. In de eerste plaats gaat het om de gegevens van de bedrijfswagen die voor de bepaling van de mobiliteitsvergoeding in aanmerking komt of kwam:

  • de periode van de terbeschikkingstelling;
  • de cataloguswaarde;
  • de waarde van de CO2-uitstoot;
  • het type brandstof;
  • indien van toepassing, de bevestiging dat de werkgever de brandstofkosten geheel of gedeeltelijk ten laste neemt of nam (bijvoorbeeld via de toekenning van een tankkaart);
  • indien van toepassing, de eigen bijdrage die de werknemer betaalde voor het voordeel van de bedrijfswagen tijdens de laatste maand voor de inlevering ervan;
  • indien van toepassing, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen was gekoppeld aan een omzetting van loon (bijvoorbeeld toekenning van een bedrijfswagen in ruil voor een vermindering van het brutoloon).

Kende je al een mobiliteitsvergoeding toe aan de werknemer, dan zijn de volgende gegevens noodzakelijk:

  • het bedrag van de vergoeding, op datum van het einde van de arbeidsovereenkomst;
  • alle elementen die het bedrag van de vergoeding bepalen;
  • de datum waarop de medewerker de bedrijfswagen inleverde in ruil voor een mobiliteitsvergoeding.

Had of heeft de werknemer meerdere bedrijfswagens ter beschikking, dan vermeld je de gegevens van de wagen waarop de mobiliteitsvergoeding berekend werd of berekend moet worden.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...