My Liantis

Verloning personeel 28 juni 2019

Innovatiepremie voor creatieve medewerkers verlengd

De overheid verlengt de innovatiepremie, een premie waarmee je als werkgever een uitzonderlijk creatief medewerker kan belonen, met twee jaar. Tot en met 31 december 2020 kan je een fiscaal interessante premie van maximum één brutomaandloon toekennen.

Wat is de innovatiepremie?

Met innoverende of vernieuwende voorstellen kan elke werknemer, ongeacht rang of stand, een steentje bijdragen tot de competitiviteit van een onderneming of organisatie. Om deze creativiteit aan te moedigen lanceerde de overheid in 2006 de innovatiepremie. Deze premie beloont de werknemer die met een uitzonderlijk idee een meerwaarde kan leveren voor zijn werkgever. Het speelt geen belang of de betrokken werknemer een onderzoeker is of niet.

Welke ideeën komen in aanmerking?

Voorwaarde is dat een voorstel van een medewerker leidt tot een daadwerkelijke kosten- of tijdbesparende innovatie de onderneming. Is dat het geval, dan kan je als werkgever op jouw beurt de aanbrenger(s) belonen met een voordelige premie.

Wat dat voorstel precies inhoudt, kan erg ruimt geïnterpreteerd worden: organisatorische nieuwigheden, ecologische projecten … Stuk voor stuk komen ze in aanmerking, zolang er maar een duidelijk, positief effect is binnen de onderneming.

Met twee jaar verlengd

Om ook medewerkers blijvend mee te nemen in het innovatieverhaal, verlengde de overheid de mogelijkheid deze premie uit te reiken onlangs opnieuw met twee jaar, tot eind 2020.  Tot en met 31 december van dat jaar kan je als werkgever een maximale premie van een brutomaandloon toekennen of uitschrijven.

Innovatiepremie vrij van belasting

De innovatiepremie is vrijgesteld van sociale bijdragen en wordt niet belast. Bruto is dus gelijk aan netto. Hiervoor dien je als werkgever wel een aantal vrijstellingsvoorwaarden en procedures na te leven. Meer info vind je terug op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.