Invoering halftijds pensioen 3 maanden uitgesteld

In oktober 2018 besliste de federale Ministerraad om een systeem van halftijds pensioen in te voeren. Daarbij kan je als zelfstandige ondernemer, werknemer of ambtenaar een combinatie maken tussen werk en pensioen. Maar het systeem zal pas op 1 april 2020 in werking treden: een vertraging van 3 maanden.

2 minuten leestijd Pensioen 29 maart 2019

Halftijds pensioen: wat is het?

Het systeem van halftijds pensioen biedt werknemers, zelfstandigen en ambtenaren de mogelijkheid om halftijds te blijven werken, maar ook al halftijds van het pensioen te genieten.

Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je ofwel de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) bereikt hebben, ofwel aan de voorwaarden voldoen voor een vervroegd pensioen.

Beroepsinkomsten beperken

Bij het halftijds pensioen ontvang je de helft van het pensioenbedrag waar je op dat moment recht op hebt. Tegelijk blijft je nog verder pensioenrechten opbouwen, op basis van de beroepsactiviteit die je uitoefent. Die activiteit moet je beperken tot een halftijdse bezigheid.

Omdat je als zelfstandige niet volgens vaste uurroosters werkt, betekent dit voor een halftijds gepensioneerde zelfstandige dat hij zijn beroepsinkomsten moet beperken. Zo mag je beroepsinkomen op jaarbasis niet meer bedragen dan de helft van het gemiddelde van de drie hoogste jaarinkomsten, die je tijdens de laatste 7 jaren vóór het halftijds pensioen verworven hebt.

Uitstel tot 1 april 2020

De maatregel treedt pas in werking op 1 april 2020, drie maanden later dan verwacht. Wie vanaf 1 april 2020 wil genieten van een halftijds pensioen, zal ten vroegste vanaf 1 oktober 2019 een aanvraag kunnen indienen.

Voor de precieze voorwaarden en modaliteiten van het halftijds pensioen is het nog even wachten op de officiële goedkeuring van het wetsvoorstel in het parlement. Liantis volgt dit van nabij voor je op.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...