My Liantis

Personeelsbeleid 16 april 2018

Kan uw werknemer werkloosheidsuitkeringen genieten als hij zelf zijn ontslag geeft?

De werknemer die zelf zijn ontslag geeft, kan in bepaalde omstandigheden toch een werkloosheidsuitkering genieten.

De basisregel is nochtans dat de werknemer even geen werkloosheidsuitkeringen kan genieten als de dienstbetrekking eindigt door zijn eigen ‘verantwoordelijkheid’.

Toch werkloosheidsuitkering?

Wanneer hij echter vóór zijn uitkeringsaanvraag een nieuwe dienstbetrekking heeft uitgeoefend voor minstens 13 weken, komt hij toch in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering.

Verstrenging

Dat deze periode 13 weken bedraagt, is nieuw sinds 19 februari 2018. Voordien was het voldoende om vóór de uitkeringsaanvraag een nieuwe job uit te oefenen gedurende minstens 4 weken. Deze termijn is vanaf 19 februari 2018 verdrievoudigd en dus verstrengd.

Uitzondering

Wanneer de werknemer van job verandert voor het uitoefenen van een andere passende dienstbetrekking, blijft een periode van 4 weken wel voldoende en geldt de verstrenging van 13 weken niet.

Na 4 weken zal de werknemer in dit geval dus wel al werkloosheidsuitkeringen kunnen aanvragen, tenzij hij in de loop van deze 4 weken tijdelijk werkloos werd gesteld of zijn (nieuwe) job verloor door overmacht.