My Liantis

Verloning personeel 01 juli 2021

Loonakkoord: coronapremie tot 500 euro netto

Ondernemingen die tijdens de coronapandemie goede economische resultaten behaalden, kunnen hun werknemers een coronapremie tot 500 euro netto schenken, dit in de vorm van consumptiecheques. De premie komt er boven op de loonnorm van 0,4%. 

Premie in de vorm van consumptiecheques

Bedrijven die zich tijdens de coronacrisis staande hebben gehouden en goede resultaten boekten, kunnen hun werknemers een coronapremie tot 500 euro netto toekennen. Om de economie het nodige duwtje in de rug te geven, komt de premie er in de vorm van consumptiecheques met een nu nog ruimer aanbod aan bestedingsmogelijkheden dan voorheen. Zo zullen ook bioscopen, kappers en wellnesscentra de cheques aanvaarden.

Consumptiecheques geldig tot 31 december 2022

De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2022 en aan te kopen via een erkende uitgiftemaatschappij zoals Edenred, Sodexo of Monizze. De geldigheidsduur van al eerder toegekende consumptiecheques wordt met een jaar verlengd tot 31 december 2022. 

Wat zijn de juridische spelregels?

  • Je bedrijf boekte goede resultaten tijdens de coronacrisis. De definitie van ‘goede resultaten’ ligt echter niet vast. Zo laat de regering de invulling over aan het sociaal overleg. 
  • Je rijkt maximaal 500 euro netto uit per werknemer. De cheque valt bovendien buiten de loonnorm en mag geen andere bestaande loonvoordelen vervangen.
  • Op de coronapremie ben je een patronale bijdrage van 16,5% verschuldigd.
  • De premie is volledig vrijgesteld van personenbelastingen en fiscaal aftrekbaar.
  • De toekenning van de premie ligt vast in een sectorale cao. Is die er niet, sluit dan een ondernemings-cao als je een vakbondsafvaardiging hebt. Heb je die niet, leg de toekenning van de premie dan vast in een individuele bijlage bij de arbeidsovereenkomst.

Sectorale loononderhandelingen

Als werkgever kan je de coronapremie uitreiken tussen 1 augustus 2021 en 31 december 2021. Toch raden we je aan om nog even wachten met de toekenning van de cheques op ondernemingsniveau omdat de coronapremie ook op sectoraal niveau kan worden toegekend. Dit wordt binnenkort, bij de sectorale loononderhandelingen, bepaald.