My Liantis

Verloning personeel 26 februari 2019

Loonakkoord bereikt: ontwerp nog niet definitief

Na lang onderhandelen hebben vakbonden en werkgevers dinsdagochtend 26 februari 2019 een ontwerp van het loonakkoord bereikt. Dit interprofessioneel akkoord legt onder meer de maximale stijging van de lonen vast. Enige kanttekening: het akkoord is nog helemaal niet definitief. De vakbonden en werkgeversorganisaties moeten het nu voorleggen aan hun achterban.

Groep van Tien

Na een eerdere, nationale staking door de vakbonden ging de Groep van Tien – met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden – maandag 25 februari opnieuw rond de tafel zitten om het interprofessioneel akkoord (IPA) te bespreken. De onderhandelingen duurden liefst 20 uur, maar uiteindelijk kwamen de verschillende partijen tot een consensus.

Belangrijkste maatregelen

Hieronder de belangrijkste maatregelen uit dit voorakkoord:

  • De lonen kunnen dit en volgend jaar maximum 1,1% stijgen, bovenop de index. Samen betekent dit dat er 4,54% opslag komt dit en volgend jaar samen.
  • De minimumlonen gaan omhoog, met 1,1% of 10 cent per uur.
  • Werknemers kunnen rekenen op een hogere tussenkomst (van 64 naar 70%) van de werkgever voor hun trein-, tram- en busticket.
  • Het aantal vrijwillige overuren dat werknemers mogen presteren stijgt van 100 naar 120 uren per jaar.
  • Voor de lange loopbanen en de zware beroepen blijft het mogelijk om nog 2,5 jaar lang op 59 jaar op SWT (= vroegere brugpensioen) te gaan. Voor bedrijven in moeilijkheden en in herstructurering wordt de leeftijd geleidelijk opgetrokken naar 60 jaar eind 2020.
  • De laagste uitkeringen stijgen met 2,4%, de hoogste met 1,1%. 

Vakbonden

De vakbonden en werkgeversorganisaties zullen het ontwerp nu voorleggen aan hun achterban. Normaal gezien zou er binnen een maand meer duidelijkheid moeten zijn of dit ontwerp ook effectief omgezet kan worden in een definitief akkoord.