My Liantis

Verloning personeel 27 september 2021

Speciale regelingen sporters: welke loongrens?

Sportbeoefenaars kennen zowel op arbeidsrechtelijk gebied als op het vlak van de sociale zekerheid een speciale regeling. Deze twee regelingen zijn afhankelijk van een specifieke loongrens.

Arbeidsrecht

Voor sporters geldt, naast de Arbeidsovereenkomstenwet, nog een specifieke wet die een aantal afwijkingen en aanvullingen voor hen vastlegt.

Om onder deze wet te vallen, moeten de sportbeoefenaars een bepaald jaarloon verdienen. Dit jaarbedrag ligt voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 vast op 10.824 euro.

Sociale zekerheid

Betaalde sportbeoefenaars die meer verdienen dan de jaarloongrens moeten dit - al dan niet via hun accountant of belastingadviseur - aangeven bij de RSZ. Anders is een aangifte enkel verplicht als je verbonden bent door een arbeidsovereenkomst.

Voor alle sportbeoefenaars die een aangifte doen bij de RSZ, berekent het instituut de socialezekerheidsbijdragen op een forfaitair bedrag als het brutomaandloon minstens een bepaald bedrag bereikt. Dit forfaitair bedrag bedroeg sinds 1 juli 2021 2.425,64 euro (voordien was dit 2.399,25 euro). Door een aanpassing voortvloeiend uit een indexoverschrijding, bedraagt dit bedrag momenteel 2.474,22 euro (met ingang van 1 september 2021).

In een notendop

  • Het brutomaandloon van de sportbeoefenaar bedraagt minstens 2.474,22 euro: de RSZ berekent de bijdragen op dit bedrag;
  • Het brutomaandloon van de sportbeoefenaar bedraagt minder dan 2.474,22 euro: de RSZ berekent de bijdragen op het werkelijke loon.

Uitzondering: trainers en scheidsrechters

De RSZ berekent de bijdragen voor trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen, die nochtans ook onder de specifieke Arbeidsovereenkomstenwet voor sportbeoefenaars vallen, altijd op het werkelijke loon. Het bedrag van het brutomaandloon speelt dus geen rol. Hetzelfde geldt voor voetbal- en basketbalscheidsrechters.