My Liantis

Verloning personeel 27 september 2021

Speciale regelingen sporters: welke loongrens?

Sportbeoefenaars kennen zowel op arbeidsrechtelijk gebied als op het vlak van de sociale zekerheid een speciale regeling. De arbeidsrechtelijke regeling is afhankelijk van een specifieke loongrens, de regeling sociale zekerheid niet meer.

Arbeidsrecht

Voor sporters geldt, naast de Arbeidsovereenkomstenwet, nog een specifieke wet die een aantal afwijkingen en aanvullingen voor hen vastlegt.

Om onder deze wet te vallen, moeten de sportbeoefenaars een bepaald jaarloon verdienen. Dit jaarbedrag ligt voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 vast op 11.040 euro.

Sociale zekerheid

Alle regels betreffende de sociale zekerheid, lees je hier.