My Liantis

Personeelsbeleid 23 mei 2022

Nationale non-profit betoging op donderdag 2 juni 2022

Op 2 juni 2022 organiseert het ACV Puls een nationale betoging, specifiek voor de non-profitsector rond de thema’s ‘meer investeringen in zorg, welzijn en cultuur’, ‘meer personeel’, ‘betere lonen en vergoedingen’ en ‘betere arbeidsomstandigheden’. Deze dag wordt beschouwd als een stakingsdag.

Mogen je medewerkers afwezig blijven?

Deelnemen aan een actiedag valt onder het stakingsrecht. Als werkgever kan je je in principe dus niet verzetten tegen werknemers die willen deelnemen aan een actiedag.

Je kan ook niet eisen dat je medewerker aantoont dat hij effectief deelnam aan de betoging en/of andere acties. In de non-profitsector kan je wel personeel opvorderen om een minimale dienstverlening te verzekeren. Neem hiervoor best contact op met de vakbondsafgevaardigden in je organisatie.

Hebben je medewerkers recht op loon? 

Medewerkers die gaan betogen of het werk onderbreken, leveren geen prestaties en hebben daardoor ook geen recht op loon. Als een medewerker lid is van een vakbond dan zal hij of zij van hen een stakingsvergoeding krijgen. Medewerkers die gewoon komen werken, moet je uiteraard wel betalen. 

Een medewerker die al het mogelijke doet om tijdig op het werk te raken, maar die door omstandigheden buiten zijn wil om, niet of niet tijdig op het werk of het bedrijfsterrein raakt, heeft recht op gewaarborgd dagloon. Dat kan bijvoorbeeld door een onvoorzienbare versperring van de openbare weg. 

Werkwilligen die daarentegen wel tijdig aan het bedrijf of bedrijfsterrein aankomen, maar door de staking niet kunnen werken, hebben geen recht op loon.

De RVA zal hoogstwaarschijnlijk ook geen tijdelijke werkloosheidsuitkeringen toekennen voor de actiedag van 2 juni 2022 als de uitkeringen enkel voor deze dag worden aangevraagd. 

Kan je een beroep doen op uitzendkrachten? 

Als werkgever is het verboden om initiatieven te nemen die de staking/acties kunnen ‘breken’. Je kan dus geen stakers/betogers/actievoerders vervangen door uitzendkrachten.

Als slechts enkele van je medewerkers aan de betoging/acties/staking deelnemen – en dit dus geen gevolgen heeft voor de activiteit binnen je bedrijf – kan je een beroep blijven doen op uitzendkrachten die al een tijd voor de aanvang van de actiedag bij jou zijn tewerkgesteld.

Als veel van je medewerkers er voor kiezen om te staken – en dit dus wel gevolgen heeft voor de activiteit van je bedrijf – kan je geen beroep doen op uitzendkrachten. 

Meer informatie? 

Mocht je hierover nog vragen hebben, kan je altijd contact opnemen met de medewerkers van Liantis sociaal secretariaat. Zij helpen je graag verder.