My Liantis

Verloning personeel 10 januari 2022

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht in 2022

Naar jaarlijkse gewoonte past de wetgever de bedragen aan die niet voor loonbeslag of -overdracht in aanmerking komen. Die nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2022.  

Algemeen loonbeslag en loonoverdracht

Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 1 januari 2022 de volgende beroepsinkomensgrenzen:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

< = € 1.186

Niet beslagbaar

Niets

€ 1.186,01 - € 1.274

Beslagbaar voor 20%

€ 17,60

€ 1.274,01 - € 1.406

Beslagbaar voor 30%

€ 39,60

€ 1.406,01 -  < = € 1.538

Beslagbaar voor 40%

€ 51,80

>  € 1.538

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Voorbeeld Een werknemer met een nettoloon hoger dan 1.538 euro houdt in 2022 bij beslag of overdracht van zijn loon dus altijd een beschermd minimum van netto 1.428,00 euro over.  

Vervangingsinkomens

Ontvangt de werknemer echter uitsluitend vervangingsinkomens (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), dan past de wetgever de tussenliggende inkomstengrens voor beslag of overdracht van 30% niet toe. De wetgever stelt de geïndexeerde grenzen voor 2022 in dat geval als volgt vast: 

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand 

Beslagbaar gedeelte (procentueel) 

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal) 

< = € 1.186  Niet beslagbaar

Niets 

€ 1.186,01 - € 1.274   Beslagbaar voor 20%   € 17,60  
€ 1.274,01 -  < = € 1.538  

Beslagbaar voor 40%  

€ 105,60  
>€ 1.538   Onbeperkt beslagbaar  Onbeperkt 

 

Bedrag niet voor beslag of overdracht

Het bedrag dat niet voor beslag of overdracht vatbaar is, wordt vermeerderd met een geïndexeerd en afgerond bedrag van 73 euro per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht.

Kinderen worden maar beschouwd als ‘ten laste’ van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht als de eigen inkomsten van die kinderen ónder de volgende bedragen blijven:

Status

2022 (in euro)

Samenwonende

3.340

Alleenstaande

4.825

Gehandicapt kind

6.117

Ongeldig

Voor alle duidelijkheid herinneren we je eraan dat bovenstaande grenzen van gedeeltelijke onbeslagbaarheid niet gelden in de gevallen van:

  • beslag of overdracht door onderhoudsschulden;
  • een loondelegatie;
  • een collectieve schuldenregeling.

In deze situaties komt het volledige nettoloon van de werknemer in aanmerking voor de betaling van de schuldeiser.