My Liantis

Verloning personeel 06 januari 2023

Nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht in 2023

Naar jaarlijkse gewoonte past de wetgever de bedragen aan die niet voor loonbeslag of -overdracht in aanmerking komen. Die nieuwe bedragen gelden vanaf 1 januari 2023.  

Daarnaast heeft de regering beslist om de grenzen voor loonbeslag nogmaals tijdelijk te verhogen als gevolg van de energiecrisis. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 een tijdelijke verhoging is van de inbeslagnemingsdrempels. Vanaf 1 april 2023 gelden nieuwe bedragen tot eind dit jaar.

De nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023

Inkomsten op basis van arbeidsovereenkomst of gelijkgestelde overeenkomst

Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 de volgende beroepsinkomensgrenzen:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

≤ € 1.542

Niet beslagbaar

Niets

€ 1.542,01 - € 1.657

Beslagbaar voor 20%

€ 23,00

€ 1.657,01 - € 1.828

Beslagbaar voor 30%

€ 51,30

€ 1.828,01 -  ≤ € 2.000

Beslagbaar voor 40%

€ 68,80

>  € 2.000

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Voorbeeld Een werknemer met een nettoloon hoger dan 2.000 euro houdt in 2023 bij beslag of overdracht van zijn loon dus altijd een beschermd minimum van netto 1.856,90 euro over.  

Vervangingsinkomens

Ontvangt de werknemer uitsluitend vervangingsinkomens (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), dan past de wetgever de tussenliggende inkomstengrens voor beslag of overdracht van 30% niet toe. De wetgever stelt de geïndexeerde grenzen voor 2023 in dat geval als volgt vast. 

Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 de volgende beroepsinkomensgrenzen:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand 

Beslagbaar gedeelte (procentueel) 

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal) 

≤ € 1.542 Niet beslagbaar

Niets 

€ 1.542,01 - € 1.657 Beslagbaar voor 20%   € 23,00  
€ 1.657,01 -  ≤ € 1.828  

Beslagbaar voor 40%  

€ 68,40  
€ 1.828,01 - ≤ 2.000   Beslagbaar voor 40%   € 68,80
> € 2.000 Onbeperkt beslagbaar Onbeperkt

 

Bedrag niet voor beslag of overdracht

Het bedrag dat niet voor beslag of overdracht vatbaar is, wordt vermeerderd met een geïndexeerd en afgerond bedrag van 95 euro per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht.

De nieuwe grensbedragen voor loonbeslag en loonoverdracht vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023

De nieuwe grensbedragen voor de berekening van de voor beslag of overdracht vatbare gedeelten voor 2023 zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Maar let op: de regering heeft aangekondigd om de verhoging van de drempels te verlengen naar aanleiding van de energiecrisis. De verhoogde drempels gelden dus van 1 januari tot en met 31 maart 2023. De bedragen voor het eerste kwartaal van 2023 werden hierboven meegedeeld.

Vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023 gelden voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten de volgende beroepsinkomensgrenzen:

Inkomsten op basis van arbeidsovereenkomst of gelijkgestelde overeenkomst

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

≤ € 1.316

Niet beslagbaar

Niets

€ 1.316,01 - € 1.414

Beslagbaar voor 20%

€ 19,60

€ 1.414,01 - € 1.560

Beslagbaar voor 30%

€ 43,80

€ 1.560,01 -  ≤ € 1.706

Beslagbaar voor 40%

€ 58,40

>  € 1.706

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Voorbeeld Een werknemer met een nettoloon hoger dan 1.706,01 euro houdt in 2023 bij beslag of overdracht van zijn loon dus altijd een beschermd minimum van netto 1.584,21 euro over.  

Vervangingsinkomens

Ontvangt de werknemer uitsluitend vervangingsinkomens (bijvoorbeeld bij langdurige ziekte), dan past de wetgever de tussenliggende inkomstengrens voor beslag of overdracht van 30% niet toe. De wetgever stelt de geïndexeerde grenzen voor 2023 in dat geval als volgt vast.

Voor de uitvoering van loonbeslagen en loonoverdrachten gelden vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023 de volgende beroepsinkomensgrenzen:

Netto-inkomsten van de schuldenaar per maand

Beslagbaar gedeelte (procentueel)

Maximaal beslagbaar gedeelte per schijf (nominaal)

≤ € 1.316

Niet beslagbaar

Niets

€ 1.316,01 - € 1.414

Beslagbaar voor 20%

€ 19,60

€ 1.414,01 - € 1.560

Beslagbaar voor 40%

€ 58,40

€ 1.560,01 -  ≤ € 1.706

Beslagbaar voor 40%

€ 58,40

>  € 1.706

Onbeperkt beslagbaar

Onbeperkt

Bedrag niet voor beslag of overdracht

Het bedrag dat niet voor beslag of overdracht vatbaar is, wordt vermeerderd met een geïndexeerd en afgerond bedrag van 81 euro per kind ten laste van de persoon van wie het loon onderhevig is aan beslag of overdracht.

Toegelaten inkomsten van kinderen in 2023

Kinderen worden maar beschouwd als ‘ten laste’ van een ouder of voogd met loonbeslag of loonoverdracht als de eigen inkomsten van die kinderen ónder de volgende bedragen blijven:

Status 2023 (in euro)
Samenwonende 3.694
Alleenstaande 5.335
Gehandicapt kind 6.764

Ongeldig

Voor alle duidelijkheid herinneren we je eraan dat bovenstaande grenzen van gedeeltelijke onbeslagbaarheid niet gelden in de gevallen van:

  • beslag of overdracht door onderhoudsschulden;
  • een loondelegatie;
  • een collectieve schuldenregeling.

In deze situaties komt het volledige nettoloon van de werknemer in aanmerking voor de betaling van de schuldeiser.