My Liantis

Verloning personeel 10 januari 2020

Vrijwillige overuren : vergeet de overeenkomst niet

2020 staat voor de deur en het wordt ongetwijfeld een boeiend én ondernemend jaar. Vermoedelijk komen er opnieuw drukke momenten aan, waarin je medewerkers extra zullen werken via het systeem van vrijwillige overuren. Maar vergeet niet om hiervoor elke zes maanden een schriftelijke overeenkomst op te stellen, anders loop je het risico op boetes.

Vrijwillige overuren

Je werknemers systematisch overuren laten presteren, is in principe verboden, tenzij je een geldige reden hebt. Denk maar aan een uitzonderlijke vermeerdering van werk. Maar je kan ook gebruik maken van het systeem van vrijwillige overuren. 

Om je medewerkers vrijwillige overuren te laten presteren, moet je elke zes maanden een schriftelijke overeenkomst met hen sluiten. Dat document kan je opvragen bij je klantenadviseur. In de schriftelijke overeenkomst bevestigt je werknemer dat hij vrijwillig overuren wil presteren. Het maximum hiervoor ligt op 120 vrijwillige overuren per jaar. 

Risico op boetes

Uit de praktijk weten we dat inspectiediensten de schriftelijke overeenkomst rond vrijwillige overuren regelmatig opvragen tijdens hun controles. Kan je het document niet voorleggen? Dan kan een geldboete volgen, omdat je de arbeidsduurreglementering niet gevolgd hebt.

Daarom roepen we je graag op om in 2020 niet te vergeten om de overeenkomst rond vrijwillige overuren elke zes maanden te vernieuwen.