My Liantis

Personeelsbeleid 24 september 2021

Open Bedrijvendag: mag je zomaar personeel tewerkstellen?

Op zondag 3 oktober 2021 is het opnieuw Open Bedrijvendag in gans België. Dan zetten honderden bedrijven de deuren open voor het grote publiek. Maar wat als jouw bedrijf deelneemt: mag je dan zomaar personeel tewerkstellen? En moet je hen dubbel betalen?

Verbod op zondagsarbeid

Volgens de Arbeidswet mag er op zondag geen arbeid uitgevoerd mag worden. Maar in het geval van Open Bedrijvendag voorziet diezelfde wet wel een uitzondering, voor “deelneming aan manifestaties van alle aard, o.m. aan salons, tentoonstellingen, musea, jaarbeurzen, nijverheids- en landbouwtentoonstellingen, markten, braderijen, optochten en sportmanifestaties.”

Tijdelijke wijziging uurrooster

De uitzonderlijke prestaties van je werknemers op Open Bedrijvendag moet je ook in een uurrooster opnemen. Daarvoor kan je de techniek van tijdelijke wijziging van het uurrooster toepassen. Je zorgt ervoor dat je een bericht, via aanplakking, minstens 24 uur op voorhand uithangt in je onderneming. Daarop vermeld je de uren die jouw medewerkers die zondag moeten presteren waarna je het document van een datum en een handtekening voorziet.

Extra verloning?

Als jouw werknemers hun gewone uurrooster hebben gepresteerd in de voorbije zes dagen, zullen de uitzonderlijke prestaties op 3 oktober als overuren aanzien worden. Dit betekent dat je een toeslag van 100%, en een aantal uren betaalde recuperatie, moet toekennen gelijk aan het aantal gepresteerde uren op die zondag.

Kwam je met jouw werknemer overeen om hem in de weekdagen voor Open Bedrijvendag een dagje vrijaf te gunnen voor zijn inzet op zondag, zal je de overurentoeslag niet moeten betalen. Dat komt omdat er effectief niet meer gepresteerd is gedurende die week dan de normale arbeidsduur.

In sommige sectoren of ondernemingen bestaat er ook een zondagtoeslag voor iedere prestatie op zondag. Je kijkt best even na of dit ook voor jou het geval is.

Onbetaalde inhaalrust

Onbetaalde inhaalrust voor zondagsprestaties, overuren of niet, moet je sowieso toestaan en dit binnen de zes dagen na zondag 3 oktober. Deze kan je wel plaatsen op een dag die voor jouw werknemer hoe dan ook een ‘vrije dag’ is.