My Liantis

Personeelsbeleid 13 augustus 2021

Regels tewerkstelling van uitwisselingsstudenten en (ex-)studenten uit derde landen versoepeld

De federale regering paste zonet de verblijfswetgeving rond buitenlandse studenten hoger onderwijs aan. Tegelijk werden ook de regels rond hun tewerkstellingsmogelijkheden veranderd. Voortaan kunnen uitwisselingsstudenten onder bepaalde voorwaarden zonder tewerkstellingstoelating aan de slag. En ook tijdens het zogenaamd zoekjaar na het afstuderen is een tewerkstelling zonder arbeidsvergunning of gecombineerde vergunning mogelijk. We zetten hieronder alles op een rijtje.

Van belang voor derdelanders

Studenten die de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte hebben (EER = EU-landen, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of de Zwitserse nationaliteit hebben, kunnen hier altijd zonder tewerkstellingstoelating werken. De versoepeling is dus enkel van belang voor derdelanders: personen met een andere nationaliteit dan die van een van de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Zwitserland. 

Studenten hoger onderwijs

De nieuwe regels gelden enkel voor studenten hoger onderwijs. De regelgeving voor de tewerkstelling van studenten middelbaar onderwijs blijft onveranderd.

Identieke regeling voor uitwisselingsstudenten

De wetgever heeft nu uitdrukkelijk voorzien dat ook studenten die ingeschreven zijn in een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs en hier op uitwisseling komen studeren (bijvoorbeeld in het kader van het Erasmus-mobiliteitsprogramma), hier zonder tewerkstellingstoelating mogen werken onder dezelfde voorwaarden als diegenen die bij een Belgische onderwijsinstelling ingeschreven zijn:

  • tijdens de schoolvakanties: zonder enige beperking;
  • buiten de schoolvakanties: gedurende maximum 20 u/week.

Geen tewerkstellingstoelating nodig tijdens het zoekjaar

Afgestudeerde buitenlandse studenten hoger onderwijs hebben de mogelijkheid om hebben de mogelijkheid om na het behalen van hun diploma nog 12 maanden langer in België te verblijven om in die periode werk te vinden (als werknemer of als zelfstandige). Ze kunnen in die periode zonder tewerkstellingstoelating aan de slag. Belangrijk is wel dat een werkgever die hen vast in dienst wil nemen (dus nog in dienst na het zoekjaar), wel een gecombineerde vergunning zal moeten aanvragen.

Die regel geldt ook voor de uitwisselingsstudenten.

Hoe weten we of een student/pas afgestudeerde aan de voorwaarden voldoet?

Zoals steeds moet de werkgever de verblijfsdocumenten van betrokken student opvragen. Een student die aan de voorwaarden voldoet, zal in het bezit zijn van een “Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister”. Hou zeker ook rekening met de geldigheidsduur van het document.

Geldt dit voor gans België?

Jazeker. De nieuwe regels gelden zowel in Vlaanderen als in Wallonië of in Brussel. Ondanks het feit dat de regelgeving rond de tewerkstellingstoelatingen sinds de laatste staathervorming regionale materie werd en de spelregels dus van gewest tot gewest kunnen verschillen, is er nog een beperkt gedeelte federaal gebleven. En de wijziging heeft betrekking op dit federaal gebleven gedeelte.

Vanaf wanneer geldt dit?

De nieuwe regels gelden vanaf 15 augustus 2021.