My Liantis

Steunmaatregelen 29 juli 2021

Regering verlengt corona-steunmaatregelen tot 30 september 2021

Eind juni 2021 zou normaal gezien een einde komen aan een hele reeks steunmaatregelen die ondernemers door de coronacrisis moeten helpen. Maar de top van de federale regering heeft beslist om heel wat steun te verlengen tot 30 september 2021.

Een greep uit de verlengde corona-steunmaatregelen:

 • de versoepelde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (corona) voor werknemers uit alle sectoren;
 • het (dubbele) crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandige ondernemers;
 • het volgen van een afbetalingsplan en/of niet betalen van de voorschotten op de patronale RSZ-bijdragen zonder sancties;
 • de verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid;
 • de mogelijkheid tot de toekenning van een hogere thuiswerkvergoeding;
 • de mogelijkheid om 120 goedkope overuren te presteren in de zorgsector, de cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • De bestaande mogelijkheden om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de zorg van een kind (quarantaine, sluiting school…), blijven behouden.
 • Het blijft makkelijk voor werkgevers om werknemers tijdelijk te detacheren naar een andere werkgever in de zorgsector of in het onderwijs.
 • Tijdelijk werklozen mogen met behoud van 75% van hun uitkering in de land- en tuinbouw, de zorgsector en het onderwijs werken.
 • Ook SWT’ers en werknemers in tijdskrediet/thematisch verlof kunnen met behoud van 75% van hun uitkering in zorgsector of onderwijs tijdelijk aan de slag.
 • Werknemers die tijdelijk werkloos zijn mogen opeenvolgende contracten van bepaalde duur van minstens zeven dagen sluiten bij een andere werkgever, in de zorg en in het onderwijs.
 • Mensen die tijdelijk werkloos zijn, behouden toch de opbouw van hun aanvullend pensioen (2de pijler).
 • Behoud van de RSZ-vermindering voor ondernemers in de reis- en hotelsector.