Soepelere tewerkstelling van gepensioneerden in de zorg verlengd tot 30 september 2024

Om het acute personeelstekort in de zorgsector op korte termijn op te vangen, voorzag de federale overheid een aantal tijdelijke maatregelen die het makkelijker maakten om extra werkkrachten in te zetten. Die maatregelen liepen af op 31 maart 2023, met uitzondering van de maatregel wat betreft de soepelere tewerkstelling van gepensioneerden. Deze maatregel werd verlengd tot 30 september 2023 en is nu opnieuw verlengd tot 30 september 2024.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 17 januari 2024

Maatregelen voor de publieke en private zorgsector

In de private zorgsector mogen gepensioneerden dan specifiek in deze sectoren aan de slag: 

  • PC 318 voor de gezins- en bejaardenhulp 

  • PC 319 voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten 

  • PC 330 voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten 

  • PC 331 voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 

  • PC 332 voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector 

Ook PC 322 voor de uitzendarbeid valt hieronder, toch voor zover de uitzendkracht aan de slag is in een van de opgesomde sectoren.  

De maatregelen gelden verder nog voor openbare zorginstellingen zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen of kinderdagverblijven, centra die belast zijn met contactopsporing of organisaties die vaccinatiecentra uitbaten. 

Gepensioneerden flexibel aan het werk

De zorgsector kan gepensioneerden flexibeler inzetten én de tewerkstelling is voor de gepensioneerde zelf (para)fiscaal aantrekkelijk.  

Welke gepensioneerden?  

De volgende gepensioneerden komen in aanmerking voor de soepelere maatregelen: 

  • een gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022. 

  • een effectief gerechtigde op een rust- en overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand. 

Welke voordelige maatregelen zijn er voor de gepensioneerde zelf?  

Er is een vrijstelling van persoonlijke RSZ-bijdragen op het loon van de verrichte prestaties in de zorgsector. Er is dus geen RSZ-inhouding op het loon van de gepensioneerde.  

Bovendien worden de bezoldigingen van de gepensioneerde uit deze tewerkstelling in de zorg afzonderlijk belast tegen een aanslagvoet van 33%. Dit om te vermijden dat de gepensioneerde de belastingvermindering als gepensioneerde zou verliezen. Ook de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op het loon volgt dit regime.  

Flexibele maatregelen voor werkgevers in de zorgsector

Gepensioneerden die met een variabel uurrooster werken, moeten drie werkdagen vooraf op de hoogte gebracht worden van hun variabel uurrooster.  

Gepensioneerden in de zorg kunnen aan de slag met een wekelijkse arbeidsduur van minder dan een derde van de normale wekelijkse arbeidsduur.  

Wil je als werkgever gebruikmaken van deze maatregelen, overleg dan met de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk, of met de vakbondsafvaardiging, én informeer je werknemers hierover. 

Is de cumulatie met de pensioenuitkering nog mogelijk?  

In de periode van 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2023 was het inkomen uit arbeid altijd onbeperkt cumuleerbaar met de pensioenuitkering. 

De mogelijkheid van onbeperkte cumulatie van het inkomen werd niet verlengd. De gewone cumulregels gelden opnieuw.

De overige steunmaatregelen  

De overige steunmaatregelen, zoals de neutralisatie van de studentenarbeid, de tijdelijke onderbreking van tijdskrediet en thematisch verlof, de tijdelijke tewerkstelling van tijdelijk werklozen en SWT’ers en de versoepeling van het vrijwilligerswerk, die mogelijk waren van 1 juli 2022 tot en met 31 maart 2023, werden daarna niet meer verlengd.  

Vragen? 

Heb je hier nog vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.