Binnenkort ook RIZIV-toelage voor medische zorgverleners na pensioen

Op 19 juli keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat ervoor zorgt dat geconventioneerde medische zorgverleners – die na hun pensioen verder blijven werken – nog steeds een beroep kunnen doen op heel wat voordelen. Zo zullen ze toch nog een premie krijgen die ze kunnen gebruiken voor hun aanvullend pensioen.

2 minuten leestijd Pensioen 12 augustus 2019

RIZIV-toelage

Geconventioneerde medische zorgverleners krijgen jaarlijks een RIZIV-toelage. Dat is een bedrag dat geldt als tegenprestatie voor de tarieven waaraan ze zich moeten houden. Voorwaarde is wel dat de zorgverleners dit bedrag investeren in een aanvullend pensioenplan “met een sociaal karakter”, zoals een Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen.

Werken na het wettelijk pensioen

Medische zorgverleners kunnen ook na hun wettelijk pensioen verder blijven werken als geconventioneerde zorgverlener. Maar anders dan tijdens hun loopbaan, hebben ze vanaf hun pensionering geen recht meer op een RIZIV-toelage voor de opbouw van een aanvullend pensioen.

Bovendien is het zo dat de RIZIV-toelagen vaak laat uitbetaald worden. Zo kan het momenteel gebeuren dat een arts die toelagen niet meer kan investeren in zijn aanvullend pensioen, aangezien hij ondertussen al gepensioneerd is (en zijn aanvullend pensioen al uitbetaald kreeg).

Nieuw wetsontwerp

De ministerraad keurde op 19 juli een wetsontwerp goed dat dit probleem moet wegwerken. Zo zullen geconventioneerde medische zorgverleners die na hun wettelijk pensioen verder werken toch nog een toelage krijgen. Deze premie zal losgekoppeld worden van het sociaal statuut. Natuurlijk moeten ze hiervoor wel aan dezelfde voorwaarden voldoen als voor hun pensioen.

Wanneer van kracht?

Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Pas daarna kan de overheid het ontwerp effectief in een wet gieten. We houden je natuurlijk op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...