My Liantis

Welzijn op het werk 27 februari 2020

Tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben bedrijven in China hun activiteiten op grote schaal tijdelijk opgeschort. Die maatregel heeft een invloed op Belgische ondernemingen die afhankelijk zijn van aanvoer uit de regio. Wordt jouw bedrijf getroffen, dan kan je een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Duidelijke link

Om gebruik te kunnen maken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, moet er een duidelijke link zijn tussen het coronavirus en de overmacht. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een van je medewerkers om persoonlijke of professionele redenen in China verblijft. Kan je werknemer niet naar België terugkeren of wordt hij na repatriëring in quarantaine geplaatst waardoor hij het werk niet kan hervatten, dan kan je hem tijdelijk werkloos laten stellen wegens overmacht. Ook wanneer jouw onderneming afhankelijk is van leveranciers uit de getroffen regio, kan je je op het stelsel beroepen als je medewerkers bij gebrek aan de nodige grondstoffen of onderdelen niet meer aan de slag kunnen. 

Aanvraagprocedure

Je kan de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Je moet dan zo snel mogelijk een elektronische aangifte doen bij het werkloosheidsbureau van de exploitatiezetel. Daarnaast moet je een schriftelijke aanvraag tot erkenning van de overmacht indienen. Daarin leg je gedetailleerd uit hoe de werkloosheid wordt veroorzaakt door overmacht. Voor de volledige vereisten verwijzen we je naar de website van de RVA. De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal in voorkomend geval worden aanvaard voor de door jou opgegeven duur, maar is voorlopig uiterlijk tot en met 31 maart 2020 mogelijk.

Economische oorzaken

Zie je als ondernemer je cliënteel dalen door het coronavirus, omdat klanten bijvoorbeeld bang zijn om bij jou besmet te geraken met het virus? Dan kan je voor jouw arbeiders tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken aanvragen. Voor bedienden kan het als je onderneming al voldoet aan de preliminaire voorwaarden voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden. Is dat niet het geval, dan kan je een aanvraag tot erkenning indienen bij de minister van Werk. Je wordt dan erkend als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, productie of bestellingen tot gevolg hebben. Voor meer informatie kan je bij de RVA terecht.

 

Bron: Persbericht RVA, “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS in China”.