Vennootschapsbijdrage 2021: uitstel van betaling en nieuw grensbedrag

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de overheid de bedragen met betrekking tot de vennootschapsbijdrage vastgelegd. Het bedrag van de bijdrage wijzigt niet ten opzichte van vorig jaar, maar het grensbedrag van het balanstotaal dat bepaalt of je de hoge of lage vennootschapsbijdrage verschuldigd bent, werd wel aangepast.

Ook de betaaldatum verschuift omwille van de coronacrisis. Zo krijgt elke vennootschap zes maanden betalingsuitstel tot 31 december 2021.

2 minuten leestijd Sociaal statuut 20 april 2021

Wat is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage?

De jaarlijkse vennootschapsbijdrage is een verplichte bijdrage waarmee je zelf geen rechten opbouwt. De fondsen dienen om bijvoorbeeld de pensioenen, kinderbijslag of uitkeringen in het kader van de ziekteverzekering (moederschapsrust, arbeidsongeschiktheid, …) van alle zelfstandigen te financieren. Het is dus een solidariteitsbijdrage.
  → Informatie over vennootschapsbijdragen

Grensbedragen 2021

Bijdrage Balanstotaal van het jaar 2019
347,50 euro Kleiner of gelijk aan 831.990,83 euro
868 euro Groter dan 831.990,83 euro

Deadline voor betaling

In principe moet een vennootschap de jaarlijkse vennootschapsbijdrage uiterlijk op 30 juni van elk jaar betalen. Door de coronacrisis wordt de deadline voor de betaling dit jaar met zes maanden verschoven. De vennootschapsbijdrage voor het jaar 2021 moet dus uiterlijk op 31 december 2021 betaald zijn aan het sociaal verzekeringsfonds.

Opfrissing: vrijstelling voor startende vennootschappen

Een startende vennootschap is gedurende maximum de eerste drie jaar vanaf de oprichting geen bijdrage verschuldigd als ...

  • het om een personenvennootschap gaat (bijvoorbeeld een BV of besloten vennootschap, maar geen NV of naamloze vennootschap) die ingeschreven staat in de KBO;
  • en indien alle zaakvoerders en een meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, maximaal drie jaar zelfstandige waren gedurende de tien jaar onmiddellijk voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...