My Liantis

Sociaal statuut 05 mei 2019

Crisis fruitteelt- en rundvleessector: maatregelen betalingsuitstel

Zowel de rundvleessector als de telers van appelen en peren bevinden zich momenteel in een crisis. Zelfstandigen uit deze sectoren die moeilijkheden ondervinden, kunnen een betalingsuitstel aanvragen voor hun sociale bijdragen.

Twee getroffen sectoren

Deze zelfstandigen kunnen een betalingsuitstel aanvragen voor hun sociale bijdragen:

 • Zelfstandigen (in hoofdberoep of maxistatuut meewerkende partner) die actief zijn in de rundvleesbranche. Het gaat onder meer om ondernemingen van de landbouwsector, de voedingsmiddelensector of de handelssector die getroffen zijn door de rundvleescrisis. Ze moeten daadwerkelijk geraakt zijn door de prijsdaling van het vlees en de stijging van de productiekosten.
 • Zelfstandigen (in hoofdberoep of maxistatuut meewerkende partner) die actief zijn in de fruitteeltsector van appelen en peren en die geraakt zijn door het Russisch embargo over de uitvoer van Europese levensmiddelen. Ook zelfstandigen uit deze sector die een zware impact ondervinden door de vriestemperaturen van de lente 2017 en de droogte van de zomer 2018 komen in aanmerking.

Als je als zelfstandige getroffen bent door één van deze crisissen, moet je dit wel altijd kunnen bewijzen. Bovendien moet je NACE-BEL-code één van de volgende zijn:

 • 01.240 (teelt van pit- en steenvruchten)

 • 10.320 (vervaardiging van groente- en fruitsappen)

 • 10.39 (overige verwerking en conservering van groenten en fruit)

 • 46.31 (groothandel in groenten en fruit)

 • 47.21 (detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels)

Voor welke bijdragen?

Het betalingsuitstel heeft enkel betrekking op de voorlopige sociale bijdragen van het 2de, 3de en 4de kwartaal van 2019 en niet op regularisaties van voorafgaande periodes.

De uitgestelde betalingstermijnen zien er als volgt uit:

 • Betaling bijdrage van het 2de kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 30 juni 2019.
 • Betaling bijdrage van het 3de kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 30 september 2020.
 • Betaling bijdrage van het 4de kwartaal van 2019: uiterlijk vóór 15 december 2020.

Heb je de sociale bijdrage van een bepaald kwartaal al betaald, dan geldt het uitstel van betaling niet voor dat kwartaal.

Hoe vraag je het betalingsuitstel aan?

Als zelfstandige moet je het uitstel van betaling schriftelijk aanvragen bij je sociaal verzekeringsfonds, uiterlijk vóór:

 • 15 juni 2019 voor het 2de tot en met het 4de kwartaal van 2019.
 • 15 september 2019 voor het 3de en het 4de kwartaal van 2019.
 • 15 december 2019 voor het 4de kwartaal van 2019.

Er bestaat geen specifiek aanvraagformulier. Je gemotiveerde aanvraag kan je dus per e-mail of met een brief aan je sociaal verzekeringsfonds bezorgen. De aanvraag moet wel deze zaken vermelden:

 • Je naam en voornaam
 • Woonplaats
 • Naam en zetel van je bedrijf
 • Ondernemingsnummer van je bedrijf

Gevolgen voor je sociale rechten

Het betalingsuitstel zal geen enkele negatieve invloed hebben op je recht op uitkeringen of op je pensioenrechten. Voorwaarde daarvoor is wel dat je de sociale bijdragen van de 3 laatste kwartalen van 2019 binnen de verlengde termijnen betaalt.

Vraag je een betalingsuitstel aan die je vervolgens ook verkrijgt? Dan maak je bovendien kans op een vrijstelling van je voorlopige sociale bijdragen. Informeer je hierover bij je sociaal verzekeringsfonds.