My Liantis

Persbericht 19 april 2019

4 op de 10 ernstige arbeidsongevallen bij werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit

Vier op de tien ernstige arbeidsongevallen gebeuren bij medewerkers die minder dan één jaar aan de slag zijn. Dat blijkt uit cijfers van de externe preventiedienst Liantis. De laatste vijf jaar lag dat percentage nooit zo hoog.

Breuken, vingers en voeten

Vorig jaar onderzocht Liantis 661 ernstige arbeidsongevallen. Wanneer een ernstig arbeidsongeval zich voordoet, zijn bedrijven en organisaties immers verplicht om dat extern te laten onderzoeken, om hetzelfde in de toekomst te vermijden (tenzij ze zelf een voldoende opgeleide preventieadviseur in dienst hebben).

Breuken zijn de meest voorkomende kwetsuren (62%), vingers en voeten zijn het kwetsbaarst.

Meest voorkomende verwondingen in 2018
Vaakst getroffen lichaamsdelen in 2018

Nieuwkomers kwetsbaar

Werknemers met minder dan 1 jaar anciënniteit lopen de meeste kans op een ernstig arbeidsongeval. Maar liefst 4 op de 10 ernstige arbeidsongevallen treft deze groep.

De arbeidsmarktkrapte is een mogelijke verklaring voor de sterke stijging van het aantal ernstige arbeidsongevallen bij nieuwkomers.

Lode Boeve - directeur risicobeheersing bij Liantis

Bovendien blijkt dat anciënniteit helemaal losstaat van de leeftijd van de slachtoffers. De gemiddelde leeftijd van een slachtoffer is immers 40 jaar. Bovendien zien we duidelijk dat hoe langer een medewerker in dienst is, hoe lager de kans op een arbeidsongeval.

Anciënniteit slachtoffer 2018
< 1 jaar 40,8%
Tussen 1 en 5 jaar 28%
Tussen 5 en 10 jaar 16,8%
Tussen 10 en 20 jaar 10,6%
Tussen 20 en 30 jaar 2,4%
Tussen 30 en 40 jaar 1,2%
40 jaar of meer 0,2%

Stijging ernstige arbeidsongevallen

Het aantal arbeidsongevallen bij nieuwkomers is de afgelopen jaren sterk gestegen. In 2014 registreerde Liantis 190 ernstige arbeidsongevallen bij nieuwe werknemers, vorig jaar waren dat er 270. Een stijging van maar liefst 42,1% op 5 jaar tijd.

Lode Boeve, directeur risicobeheersing bij Liantis: “De arbeidsmarktkrapte is een mogelijke verklaring voor de sterke stijging van het aantal ernstige arbeidsongevallen bij nieuwkomers. Daardoor geraken bepaalde functies moeilijk ingevuld en schakelen werkgevers noodgedwongen meer mensen in die soms onvoldoende vooropleiding hebben of minder vertrouwd zijn met de risico’s van de job.”

Goede begeleiding noodzakelijk

Liantis pleit er voor om zeker ook in de beginfase van een loopbaan genoeg aandacht te hebben voor de veiligheid van de medewerkers.

Lode Boeve: “Zo proberen we aan werkgevers zeker genoeg informatie te geven die ze kunnen gebruiken om nieuwe medewerkers de ‘goeie praktijken’ te leren op de werkvloer. Daarnaast is het belangrijk om een onthaaltraject te voorzien. Daarin kan je als leidinggevende je medewerkers sensibiliseren voor bepaalde veiligheidsrisico’s en hen opleiden om er goed mee om te gaan. Ook een systeem met een peter of meter kan helpen om nieuwkomers de nodige begeleiding te voorzien.”

In een onthaaltraject kan je als leidinggevende je medewerkers sensibiliseren voor bepaalde veiligheidsrisico’s en hen opleiden om er goed mee om te gaan.

Lode Boeve - directeur risicobeheersing bij Liantis

Liantis helpt je arbeidsongevallen voorkomen met een doordachte preventie-aanpak

Ontdek hoe