Het Vlaams opleidingsverlof in het schooljaar 2022-2023

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werknemers met behoud van loon afwezig zijn om een opleiding te volgen. In Vlaanderen wordt dat geregeld via het Vlaams opleidingsverlof (VOV), de opvolger van het betaald educatief verlof. Dat laatste systeem bestaat nog steeds in Brussel en Wallonië. Hieronder stippen we enkele aandachtspunten voor dit schooljaar aan.

2 minuten leestijd Personeelsbeleid 06 september 2022

Gemeenschappelijk initiatiefrecht: wisselwerking tussen werkgever en werknemer

Vorig schooljaar ontstond het gemeenschappelijk initiatiefrecht. Doel was om opleidingen nog meer te gaan stimuleren. De werkgever kon een opleiding voorstellen aan zijn werknemer om de toekomstkansen in de sector of op de Vlaamse arbeidsmarkt te versterken. Een werknemer die zowel zijn eigen opleidingskeuze volgde, als inging op het voorstel van de werkgever, kreeg een verdubbeling van zijn recht op opleidingsverlof en kon zo maximaal 250 uren opleidingsverlof opnemen. In Vlaanderen werd beslist om dit te verlengen voor schooljaar 2022-2023.

Minimumduur van 32 lesuren per opleiding

Om gebruik te maken van Vlaams opleidingsverlof moet een opleiding minimaal 32 uur duren. Binnen een periode van 365 dagen mag je verschillende modules bij eenzelfde opleidingsverstrekker combineren om aan dat minimum te raken. In schooljaar 2022-2023 mag je zelfs modules van verschillende opleidingsverstrekkers combineren om aan dat minimum te raken.

Nieuw loonplafond

De werknemer heeft voor de uren afwezigheid op het werk, recht op zijn normale loon. Werkgevers die dat wensen, kunnen wel gebruikmaken van een begrenzing. De ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed voor het academiejaar 2022-2023 dat het loonplafond vastlegt op 3.170 euro bruto per maand. Dit is officieel eens het gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. Het loonplafond geldt voor Vlaams Opleidingsverlof, maar ook voor betaald educatief verlof in de andere regio’s.

Deadline voor indienen van terugbetalingsaanvraag

Vanaf schooljaar 2022-2023 moet elke terugbetalingsaanvraag binnen de 3 maanden na de startdatum van de opleiding worden ingediend. Aanvragen die te laat zijn ingediend, worden geweigerd. Opleidingen die starten op 1 september 2022 moeten dus ten laatste worden ingediend op 30 november 2022. Zoniet worden die geweigerd omdat de aanvraagtermijn verstreken is. 

Wie komt in aanmerking voor het Vlaams opleidingsverlof of educatief verlof?

De voorwaarden verschillen per regio.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...