My Liantis

Welzijn op het werk 23 juni 2021

Wekelijks terugkeermoment: dit zijn de voorwaarden

Thuiswerk blijft verplicht, maar sinds 9 juni 2021 zijn  ‘terugkeermomenten’ mogelijk. Werknemers mogen een dag per week terug naar kantoor. De overheid wil zo de sociale isolatie van telewerkers doorbreken en hun psychosociaal welzijn bevorderen. Voorzie je terugkeermomenten voor je personeel, dan kan dat op voorwaarde dat alle veiligheidsmaatregelen goed opgevolgd worden.

Het verplicht thuiswerk weegt al een tijdje op het welzijn van heel wat werknemers. Daarom voorziet de overheid sinds 9 juni 2021 terugkeermomenten voor telewerkers. Vanaf 27 juni 2021 is telewerk niet meer verplicht, maar blijft het wel aanbevolen. 

Onder voorwaarden

Wil je zulke terugkeermomenten inplannen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden:

  • Deelname aan de terugkeermomenten is niet verplicht.
  • Per dag mag maximaal 20% van de personen voor wie thuiswerk verplicht is tegelijk op kantoor aanwezig zijn. In kmo’s waar minder dan tien personen werken, mogen maximaal vijf personen aanwezig zijn. 
  • Geef je werknemers vooraf de nodige instructies over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen.
  • Vermijd zoveel mogelijk verplaatsingen van en naar het werk met het openbaar vervoer tijdens piekuren of via carpooling.
  • Informeer je werknemers dat ze niet naar kantoor mogen komen als ze zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of wanneer ze zich in een quarantainesituatie bevinden.
  • De beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet genomen worden rekening houdend met de regels van het sociaal overleg in de onderneming.
  • Het blijft verplicht om passende preventiemaatregelen te nemen om de regels van social distancing te garanderen en de verspreiding van het coronavirus te vermijden.