Wijzigingen fietsvergoeding in 2024

Om meer werknemers fietsend naar het werk te krijgen, zijn er opnieuw wijzigingen aan de fietsvergoeding. Vanaf het aanslagjaar 2025, dus voor bedragen betaald vanaf 1 januari 2024, verhoogt de maximale fietsvergoeding en komen er nieuwe spelregels bij. We geven een overzicht. 

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 06 november 2023

Hoeveel bedraagt de fietsvergoeding in 2023?

In 2023 kan je jouw medewerkers een fietsvergoeding van maximaal 0,27 euro per kilometer geven. De werknemer die met de fiets naar het werk komt, kan dus per afgelegde kilometer een vergoeding krijgen van 0,27 euro, vrij van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. 

Wat je jouw werknemers effectief moet betalen, hangt in de eerste plaats af van de sectorale cao. Bepaalt deze niets over de fietsvergoeding, dan gelden sinds 1 mei 2023 aanvullende regels van de Nationale Arbeidsraad (cao 164). 
 
Bestaat er op sectoraal of ondernemingsvlak al een specifieke vergoeding voor het woon-werkverkeer met de fiets, dan blijft deze regeling gewoon van toepassing. Dat betekent dat je deze vergoeding kan blijven betalen volgens de toepasselijke voorwaarden, ook als dat bedrag lager ligt. 
 
Om de fiets voor woon-werkverkeer nog meer aan te moedigen, treden er op 1 januari 2024 (richtdatum van het voorontwerp van wet) een aantal wijzigingen in werking. 

Eerste wijziging: nieuw maximumbedrag 

De wetgever past het fiscale basisbedrag van deze vergoeding dat jaarlijks wordt geïndexeerd aan. Het nieuwe maximumbedrag van de fietsvergoeding klimt in 2024 naar 0,35 euro per kilometer. Ook de RSZ zal dit toepassen. 

Wat je als werkgever moet betalen, hangt af van bepaalde factoren. 

  • Ben je gebonden aan het fiscaal vrijgesteld bedrag (0,35 euro per kilometer)? 

  • Is er niets geregeld over een koppeling van het bedrag (geen wijziging)? 

  • Val je onder cao 164? Dan geldt een apart indexmechanisme (bedrag nog niet gekend). 

Tweede wijziging: plafondbedrag fietsvergoeding  

Tot en met 2023 was het aantal kilometers die je moest betalen onbeperkt. Er was enkel het maximumbedrag van de vergoeding zelf. Dit bedrag kon je geven voor het volledig traject woon-werkverkeer. 

Hier komt vanaf 1 januari 2024 een einde aan. Vanaf dan geldt een plafondbedrag van 2.500 euro (geïndexeerd bedrag voor aanslagjaar 2025, inkomsten 2024) per medewerker. Cijfers van de Federale Overheidsdienst tonen aan dat het bedrag voor 99,6% van de belastingplichtigen zou moeten volstaan. 

Derde wijziging: enkel vrijstelling bij forfaitaire beroepskosten 

De fietsvergoeding zal in de toekomst enkel nog vrijgesteld zijn als de medewerker in zijn belastingaangifte kiest voor de forfaitaire aftrek van beroepskosten. De medewerker mag dus zijn of haar werkelijke beroepskosten niet bewijzen. De werknemer moet een verklaring op eer aan de werkgever bezorgen, om rekening te houden met de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Deze wijziging geldt ook voor bedrijfsleiders. 

Vierde wijziging: tijdelijke compensatie werkgevers 

De regering moedigt ook aan om de fietsvergoeding, die je betaalt of moet betalen, te verhogen. Dat moet medewerkers nog meer op de fiets krijgen.  

Als beloning voorziet de overheid een tijdelijke compensatie voor de fietsvergoedingen voor de woon-werkverplaatsingen gemaakt tijdens de periode van 1 januari tot en met 31 december 2026 en die ten laatste op 31 december 2027 werden toegekend. De compensatie komt er via een belastingkrediet dat geldt tot en met het aanslagjaar 2028. 

De compensatie geldt niet voor het gedeelte van de verhoging dat het gevolg is van de indexering van de fietsvergoeding en is beperkt tot 0,05 euro per kilometer.  

Vragen 

Heb je hier vragen over? Aarzel dan niet om ons te contacteren.  

Relevante artikels

Lees zeker ook ...