Outplacementbegeleiding bij Liantis

Je ontslagen medewerker snel weer aan het werk krijgen in een nieuwe job, in loondienst of als zelfstandige. Dat is waar outplacementbegeleiding om draait. Onze hr-experten staan je hierin graag bij en begeleiden jouw ontslagen medewerker op pad naar een nieuwe uitdaging.

Wat is outplacementbegeleiding?

Als werkgever ben je in bepaalde gevallen bij ontslag wettelijk verplicht om een outplacementaanbod te doen. Het doel is de ontslagen medewerker zo snel mogelijk aan een passende nieuwe job in loondienst of als zelfstandige te helpen via (individuele) outplacementbegeleiding.


Kosten outplacement

  • De kosten van outplacement voor de werkgever verschillen per situatie. In de algemene regeling (meer dan dertig weken opzeg) met verbrekingsvergoeding, bedraagt de kostprijs een twaalfde van het brutojaarloon. Dat komt neer op minstens 1.800 euro en maximaal 5.500 euro (exclusief btw)
  • Bij medische overmacht is er een wettelijk vastgesteld bedrag vooropgesteld van 1.800 euro. Sinds 1 april 2024 wordt de bijzondere outplacementregeling vervangen door een bijdrage van 1.800 euro die je als werkgever stort in het ‘Terug Naar Werk’-fonds.
  • In de andere situaties is er sprake van vrije markt. Je kan dan het best aan je outplacementkantoor vragen welke kosten het in rekening brengt en wat daar tegenover staat. 

Waarom kiezen voor Liantis als partner in outplacement?

Als erkend outplacementbureau biedt het team van onze hr-experts jou een professionele totaalaanpak die steunt op onze ruime ervaring in outplacementbegeleiding en personeelsbeleid.

Binnen outplacementbegeleiding voorzien wij verschillende stappen:

  • Kennismaking

  • Koersonderzoek: zelfanalyse en vastleggen van doelstellingen

  • Marktoriëntatie: arbeidsmarkt en mogelijke kanalen

  • Solliciteren: training, technieken en opstellen van een actieplan

  • Opvolging bij contractbespreking en tewerkstelling

Individuele sessies worden gecombineerd met groepssessies. Er zijn verschillende formules mogelijk, steeds op maat van jou en jouw ontslagen werknemer.

Vraag een offerte voor outplacementbegeleiding aan 

Neem vrijblijvend contact op en ontvang een offerte voor outplacement op maat van je onderneming.