My Liantis

Privacy - Nuttige downloads

De General Data Protection Regulation, de nieuwe Europese privacywetgeving, trad op 25 mei 2018 in werking. Met enkele nuttige documenten helpt Liantis je graag om de hr-uitdagingen die hieruit voortvloeien succesvol aan te pakken. ​

Bijlage arbeidsreglement

Een wettelijk verplichte bijlage bij het arbeidsreglement waarmee je jouw werknemers informeert over welke van hun gegevens je met welk doeleinde verwerkt.

Download

Verwerkingsregister

Een voorbeeld van een verwerkingsregister: ook dit is een verplicht document, waarin je als organisatie bijhoudt welke persoonsgegevens je met welk doeleinde verwerkt. We vulden voor jou alvast alle hr-gerelateerde info in, aan jou om dit register verder aan te vullen met de gegevens van jouw klanten en leveranciers.

Download

Vertrouwelijkheidsovereenkomst

Een vertrouwelijkheidsovereenkomst waarmee je jouw medewerkers kan informeren over hoe zij op hun beurt best omgaan met persoonsgegevens van klanten en leveranciers. Hoewel dit niet wettelijk verplicht is, is het aan te raden om concrete afspraken met je medewerkers te maken omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Om deze afspraken te formaliseren, kan je dit document door hen laten ondertekenen.

Download

Verklaring voor sollicitanten

Een document waarmee je sollicitanten kan informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Ook al is dit document geen wettelijke verplichting, toch is het aangewezen om transparant te zijn naar sollicitanten toe. Bezorg hen daarom een versie van dit document, al dan niet aangepast aan jouw specifieke context.

Download