My Liantis

Beeldschermwerk: klachten voorkomen door ergonomisch bureau

Medewerkers die tijdens het werk vaak voor een beeldscherm zitten, lopen risico op RSI en nek- en schouderklachten. Liantis ondersteunt werkgevers met de risicoanalyse en het implementeren van preventieve maatregelen en opleidingen voor beeldschermwerkers.

beeldscherm werk healthscreen

Wat zegt de wetgever over beeldschermwerk?

Sinds 2016 moeten beeldschermwerkers geen verplicht periodiek medisch onderzoek meer ondergaan. Toch ben je wettelijk verplicht om een risicoanalyse rond beeldschermwerk uit te voeren binnen je onderneming.

Risicoanalyse beeldschermwerk

Om de vijf jaar moet je beeldschermwerkplekken meenemen in je risicoanalyse en de resultaten verwerken in je globaal preventieplan. Het is mogelijk dat ziekteverzuimcijfers of individuele klachten van medewerkers een tussentijdse analyse initiëren.

De risicoanalyse beeldschermwerk betekent dat je alle werkplekken bekijkt en evalueert aan de hand van normen en richtlijnen. Noodzakelijke aanpassingen voer je indien mogelijk meteen door. Andere opmerkingen moet je meenemen in je globaal preventieplan en je ontwerp- en aankoopbeleid.

Bij het beoordelen van een beeldschermwerkplek kijk je naar:

  • de bureaustoel
  • het bureau/de werktafel
  • het beeldscherm
  • het toetsenbord
  • de computermuis
  • oppervlakte en doorgangen
  • verlichting
  • geluid
  • klimaat

Ergonomische tips bij beeldschermwerk

Medewerkers die meer dan vier uur per dag beeldschermwerk verrichten, krijgen het risico beeldschermwerk toegekend. Zij moeten opleiding krijgen over het werken met beeldschermapparatuur met daarin uitleg over de risico’s en tips om hun werkplek goed in te richten.

Ergonomische bureaustoel

Een ergonomische bureaustoel kan je aanpassen aan de afmetingen en het gewicht van de gebruiker. Een goed ingestelde bureaustoel zorgt voor een comfortabele werkhouding en helpt rug- en nekklachten voorkomen.

Belangrijk is een juiste zithoogte zodat je voeten goed kunnen steunen en de dijen horizontaal zijn. Regel de hoogte en de helling van de rugleuning voor een goede ondersteuning van de onderrug. Beschikt je stoel over een dynamisch bewegingsmechanisme, stel deze dan in op je gewicht om statische houdingen te vermijden. Bij voorkeur beschikt je stoel over armsteunen die de ellebogen ondersteunen.

Meubilair

Het is belangrijk dat de kantoorstoel en de tafel voldoen aan de gangbare ergonomische normen. Deze normen beschrijven het instelbereik van de stoel en vragen een regelbare tafelhoogte.

De hoogte van de tafel moet zo ingesteld zijn dat de schouders ontspannen zijn. Beeldscherm, toetsenbord en gebruiker zitten op één lijn. Het toetsenbord moet zo vlak mogelijk staan (dus pootjes ingeklapt) om de spanning in de polsen en voorarmen te beperken. Het bevindt zich idealiter op ongeveer vijftien à twintig centimeter van de tafelrand.

De muis ligt dicht bij het toetsenbord. Werk steeds met voldoende gesteunde onderarmen op armsteunen en tafel. De interne preventieadviseur, arbeidsarts en de preventieadviseur ergonomie kunnen je adviseren op dit vlak.

Beweging

Ook al heb je een perfecte werkplek, niemand is gemaakt om langdurig te blijven zitten. Je moet minstens een half uur per dag matig intensief bewegen. Wanneer je regelmatig sport, kunnen spieren zich niet vastzetten en word je minder vatbaar voor letsels door overbelasting.

Onderbreek het zitten zo vaak mogelijk door bijvoorbeeld staand te telefoneren (vijf keer meer calorieverbruik), wandelend werkoverleg te houden, koffie te halen, post op te halen, naar de printer te lopen en neem de trap!

Een elektrische zit­sta­tafel is het perfecte middel om het zittend werk regelmatig te onderbreken. Dynamische werkvormen kunnen tussendoor ook zorgen voor de gepaste afwisseling.

Beeldschermbril

Een beeldschermbril of computerbril is een bril waarmee je op een afstand van circa 60 cm scherp kan zien na het ontstaan van presbyopie of ouderdomsverziendheid. Presbyopie kan doorgaans optreden vanaf een leeftijd van 40 jaar. Een beeldschermbril is vergelijkbaar met een leesbril, zij het dat de beeldschermbril minder sterk is. Veelal kan je, als je een sterkere leesbril nodig hebt, de oude leesbril als beeldschermbril gebruiken.

Een beeldschermbril hoort in principe tot de faciliteiten op de werkplek en is uitsluitend bedoeld voor beeldschermwerk en niet ter vervanging van de eigen bril. De bril blijft eigendom van het bedrijf en mag niet meegenomen worden naar huis (tenzij de medewerker thuiswerk uitvoert waarvoor een beeldscherm nodig is).

Uitgebreide informatie over de beeldschermbril vind je op 'Mijn welzijn op het werk' van Liantis.

Hoogte van het beeldscherm

Om klachten in de nek en de rug te vermijden, is het belangrijk het beeldscherm op de juiste hoogte in te stellen. Zo vermijd je dat werknemers de nek overstrekken of te veel buigen. Het beeldscherm staat recht voor de gebruiker op een een armlengte afstand. De titelbalk staat best op ooghoogte (tenzij je een bifocale bril gebruikt).

Een preventiebeleid op maat van medewerkers die beeldscherm werk doen? Ontdek de online toepassing Health Screen van Liantis!

Lees meer