Ergonomie in de zorg

Rug-, nek- en schouderklachten vormen binnen de zorgsector een van de belangrijkste oorzaken voor langdurige afwezigheid wegens ziekte. Investeren in ergonomie helpt niet alleen deze klachten voorkomen, het verhoogt bovendien de tevredenheid onder je werknemers. En dat komt uiteindelijk ook de zorgvrager ten goede. Weet je niet hoe je tot een ergonomisch verantwoorde zorgomgeving komt? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de preventieadviseurs ergonomie van Liantis. Zij hebben heel wat ervaring in de sector en zorgen voor een begeleiding op maat van je organisatie. 
RSI

Ergonomie-oplossingen op maat 

Elke zorgorganisatie is anders en vraagt dus om een unieke aanpak. Onze experten werken dan ook samen met jou oplossingen op maat uit. We identificeren de pijnpunten en pakken ze stap voor stap aan. In een eerste fase gaan we screenen en observeren. Wat loopt er goed? Wat kan beter? We stellen prioriteiten en ontwikkelen een actieplan op de korte én de lange termijn. Zo bouwen we stelselmatig aan een sterke ergonomiecultuur. 

Een zorgbedrijf bestaat uiteraard uit meer dan enkel de zorgverleners. Daarnaast zijn er nog heel wat werknemers in andere, eventueel ondersteunende functies. Denk aan schoonmaak, technische dienst, logistiek of administratie. Ook deze mensen hebben baat bij een ergonomische werkomgeving. 

Verplaatsen van personen

Aangezien het verplaatsen van personen een van de meeste belastende handelingen in de zorgsector blijft, richten we graag eerst daar onze pijlen op: Zijn er voldoende hulpmiddelen? Weten de collega’s hoe en wanneer ze te gebruiken? Onze experten kunnen je ondersteunen bij de beleidsmatige aspecten, de uitvoering van ergonomische risicoanalyses en bij het correct gebruiken van de hulpmiddelen via opleidingen van referentiepersonen en zorgverleners.  

Wist je trouwens dat Liantis via microlearnings korte, digitale leermomenten aanbiedt? Zo ontwikkelden we in samenwerking met Escala en Prebes een microlearning rond het verplaatsen van mensen in de zorg.

Ergonomisch werken is cruciaal voor de gezondheid van je werknemers. Kom te weten wat Liantis voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer