Actief gezondheidsbeleid: investeren in gezondheid rendeert

Ruim 60% van de actieve Vlaamse bevolking spendeert meer dan een derde van haar actieve tijd op het werk. Als werkgever is het belangrijk dat je door een actief gezondheidsbeleid streeft naar zo gezond mogelijke werknemers. Zo help je niet alleen het ziekteverzuim beperken, maar ook de prestaties en de motivatie van je werknemers verbeteren.
gezondheidsbeleid

Het belang van een actief gezondheidsbeleid

Gezien de vele uren die je medewerkers doorbrengen op het werk, is het logisch dat werk en werkomgeving hun gezondheid kunnen beïnvloeden. Onderzoek leert dat 30% van het ziekteverzuim verband houdt met de arbeidsomstandigheden. Anderzijds blijkt uit cijfers van de Vlaamse huisartsenpraktijken dat hoge bloeddruk, diabetes, hart- en vaatziekten, alsook kanker in de top tien van de meest voorkomende chronische ziektes in ons land staan.

De kans om deze ziektes te krijgen, hangt nauw samen met een ongezonde levensstijl. Helaas neemt het risico bovendien toe met de leeftijd. Als je weet dat de groep 50-plussers op de arbeidsvloer de komende jaren alsmaar groter zal worden, hebben werkgevers er dus alle belang bij hun werknemers te sensibiliseren voor een gezonde levensstijl, zodat ze fit aan de slag kunnen blijven tot aan hun pensioen en zelfs daarna.

De gezondheid van de werknemers zo optimaal mogelijk houden, is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zowel voor de werknemers als voor de werkgever is hierin een taak weggelegd. Uiteraard kan een bedrijf niemand verplichten om gezonder te leven, maar een werkgever kan zijn personeel wel informeren en stimuleren om gezonder te eten en meer te bewegen door een (vrijblijvend) aanbod te voorzien. Zo toont hij dat hij aandacht heeft voor zijn werknemers die beter zullen presteren.

Het belang van een actief gezondheidsbeleid voor de medewerkers

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is ook vandaag nog steeds een basisregel waar iedereen zijn voordeel kan mee doen. Werknemers die binnen hun bedrijf kunnen rekenen op een omgeving die gezondheid uitstraalt, melden zich minder vaak en minder lang ziek. Als ze geïnspireerd worden door een actief gezondheidsbeleid, zijn ze niet alleen beter geïnformeerd, maar vaak ook sterker gemotiveerd en tevredener in hun job. Hun algemene levenskwaliteit gaat erop vooruit en ze kunnen langer aan de slag blijven.

Het belang van een actief gezondheidsbeleid voor jouw organisatie

Gezonde werknemers melden zich minder vaak en minder lang ziek. Dat komt uiteraard de productiviteit en de kwaliteit van het werk ten goede. Verder is een betere gezondheid bevorderlijk voor de jobtevredenheid en de motivatie, waardoor er minder personeelsverloop is. Zo bespaar je als werkgever heel wat kosten en verbetert de efficiëntie binnen het bedrijf. Kers op de taart: een bedrijf dat aandacht heeft voor gezondheidsbevordering, straalt een positief imago uit, zowel naar de eigen werknemers, als naar klanten en leveranciers. Een win-win over de gehele lijn dus.

Hoe begin je aan een actief gezondheidsbeleid?

Om efficiënt te zijn, heeft een actief gezondheidsbeleid nood aan een gestructureerd kader met een aantal georganiseerde stappen. Daarvoor bestaan stappenplannen die bedoeld zijn als praktische leidraad. Ze bieden een houvast om stap voor stap veranderingen in het bedrijf te realiseren op een wetenschappelijk onderbouwde, systematische en planmatige manier om zo te komen tot een volwaardig gezondheidsbeleid op het werk.

Stappenplan voor een actief gezondheidsbeleid

 In het stappenplan beschrijf je als bedrijf de zeven stappen om een actief gezondheidsbeleid op te zetten.

  1. Creëren van een draagvlak
  2. Overlegstructuur en communicatie opstarten
  3. Analysefase
  4. Actieplan/beleidsontwikkeling
  5. Invoering van het plan
  6. Evaluatie en aanpassing
  7. Verankering

Omdat dit stappenplan is opgevat als een doe-het-zelfpakket, bevat elke stap - naast informatie over de precieze inhoud - ook tools die nodig zijn om deze stap uit te voeren. Dat gaat van factsheets met (economische) argumenten om van start te gaan met een gezondheidsbeleid over concrete tips voor aanpassingen van de werkomgeving en suggesties voor sensibiliseringsactiviteiten op vlak van lichaamsbeweging en gezonde voeding.

Een actief gezondheidsbeleid binnen jouw onderneming? Ontdek wat Liantis voor jou en je medewerkers kan betekenen!

Lees meer