My Liantis

Taken van de arbeidsgeneesheer

Als werkgever moet je waken over de gezondheid van je medewerkers. Gelukkig sta je niet alleen voor deze uitdaging. Zo kan je rekenen op de steun en het advies van een arbeidsgeneesheer of bedrijfsarts.

arbeidsgeneesheer

Wat zijn de taken van een arbeidsgeneesheer?

Een arbeidsgeneesheer heeft zich als arts gespecialiseerd in de relatie tussen gezondheid en werk. Hij streeft naar evenwicht tussen de arbeidsvereisten (fysiek en mentaal) en de arbeidsmogelijkheden van medewerkers. Omdat zijn taak voornamelijk preventief is, wordt hij ook wel ‘preventieadviseur-arbeidsgeneesheer’ genoemd.

Enkele voorbeelden van taken van de arbeidsgeneesheer:

  • Gezondheidstoezicht: medische onderzoeken die uitwijzen of je werknemer medisch gezien geschikt is om zijn taken uit te voeren.
  • Arbeidsongevallen en beroepsziekten helpen voorkomen.
  • Werkproblemen zoals stress en burn-out helpen voorkomen.
  • Advies geven over aanpassingen van de werkpost bij (tijdelijke) gezondheidsbeperkingen van je werknemers.
  • Zorgen voor veilige werkomstandigheden voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven aan hun pasgeboren baby’s.
  • Zorgen voor verplichte vaccinaties (bij bestaand beroepsrisico) en bijkomende niet-verplichte vaccinaties die los staan van bestaande beroepsrisico’s.

De arbeidsgeneesheer hoort bij een interdisciplinair team van preventieadviseurs gespecialiseerd in psychosociaal welzijn, veiligheid, ergonomie, arbeidshygiëne...

Voorbeeld Nele staat aan het hoofd van een kleine kmo en heeft dertig medewerkers in dienst. Haar onderneming heeft een interne preventiedienst en ze heeft ook een preventieadviseur in dienst. Voor een aantal gespecialiseerde preventieaspecten is ze echter wettelijk verplicht zich te laten bijstaan door specialisten. Arbeidsgeneeskunde is hier één van. Aangezien ze onvoldoende personeel in dienst heeft om een arbeidsgeneesheer voltijds aan het werk te zetten, doet Nele een beroep op de arbeidsgeneesheer van haar externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Hij werkt mee aan de risicoanalyse, voert medische onderzoeken uit en staat in voor de nodige vaccinaties van medewerkers.

Verschil tussen arbeidsgeneesheer, controlearts en adviserend geneesheer

De arbeidsgeneesheer, controlearts en adviserend geneesheer hebben verschillende taken en bevoegdheden. De verschillende rollen kunnen niet door dezelfde geneesheer opgenomen worden.

De rol van de arbeidsgeneesheer is het voorkomen van aandoeningen als gevolg van de uitvoering van de arbeid, niet om deze te genezen. Hij mag dus geen algemeen onderzoek doen. Meestal werkt de arbeidsgeneesheer voor een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk (EDPBW). Hij heeft regelmatig contact met de directie, leidinggevenden en HR en houdt via werkplekbezoeken voeling met de arbeidsomstandigheden.

De rol van controlearts is controleren of werknemers in ziekteverlof daadwerkelijk te ziek zijn om hun taken uit te voeren en een inschatting te maken van de duur van de ziekteperiode. Dat doet hij in opdracht van de werkgever van de patiënt. Het medisch onderzoek vindt plaats bij de patiënten thuis.

De adviserend geneesheer werkt voor het ziekenfonds. Zijn rol is te beoordelen of iemand recht heeft op een ziekte-uitkering van de Rijksdienst voor Ziekte en Invaliditeit. Hij ziet voornamelijk werknemers of zelfstandigen die langer dan de periode van het gewaarborgde loon (> twee of vier weken) arbeidsongeschikt zijn. Het consult vindt plaats op het kantoor van het ziekenfonds.

Is een bedrijfsarts verplicht?

Je bent als werkgever verplicht het medisch toezicht voor je medewerkers te regelen. Ook als je medewerkers niet onderworpen zijn aan voorgeschreven gezondheidstoezicht en/of vaccinaties: zij moeten altijd de mogelijkheid hebben om bij medische problemen te rade te gaan bij de arbeidsgeneesheer, die hun werkomstandigheden kent.

Van zodra je werknemers in dienst hebt, ben je dus verplicht een arbeidsgeneesheer aan te stellen. Deze kan deel uitmaken van je interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, maar mag ook een arbeidsgeneesheer van je externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn. In de praktijk zal je enkel bij bedrijven van een bepaalde grote een arbeidsgeneesheer op de eigen payroll terugvinden.

In elk geval moeten medische inentingen en medische onderzoeken altijd gebeuren door dezelfde preventieadviseur-arbeidsgeneesheer die meewerkte aan de risicoanalyse van je onderneming.

Kunnen wij je helpen?

Je medewerkers medisch laten onderzoeken? Ontdek wat Liantis voor jouw organisatie kan betekenen!

Lees meer