My Liantis

EBVBA of éénpersoons-BVBA oprichten: betekenis & voorwaarden

Ben je handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep, dan kon je voor de invoering van het nieuwe vennootschapsrecht (1 mei 2022) in je eentje een EBVBA of een Eénpersoons Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid oprichten. Ontdek de voor en nadelen van deze vennootschapsvorm.

In de loop van de jaren is het onderscheid tussen een BVBA en een NV kleiner geworden. De voornaamste verschillen tussen de twee zijn het vereiste minimumkapitaal en de striktere regels bij overdacht van de aandelen als je verkoopt, schenkt of erft.

Wat is een éénpersoons-BVBA?

Ben je handelaar, ondernemer of beoefenaar van een vrij beroep, dan kan je in je eentje een EBVBA of een éénpersoons-besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten. Dit in tegenstelling tot een BVBA, waarvoor je steeds met minimum twee vennoten moet zijn. Verder zijn er geen grote verschillen tussen een EBVBA en een gewone BVBA. 

Voorbeeld Arne komt vers van de schoolbanken en start een nieuwe zaak als loodgieter. Hoewel hij goede contacten heeft met een studiegenoot en eventueel samen een zaak zou kunnen oprichten, lijken hier aanvankelijk te veel risico’s aan verbonden. Na overleg met de adviseurs van Liantis ondernemingsloket richt hij als enige vennoot een éénpersoons-BVBA op. 

Minimumkapitaal

Het wettelijke minimumkapitaal van een BVBA of een EBVBA is 18.550 euro. Bij de oprichting van een EBVBA moet je daarvan minstens 12.400 euro volstorten. Dat is meer dan bij een BVBA, waar het minimum 6.200 euro is. Het kapitaal kan je meteen gebruiken om in je zaak te investeren, bijvoorbeeld om materiaal aan te kopen of mensen uit te betalen. Ga je een lening aan, dan kan het zijn dat je bank vraagt om het kapitaal op je rekening te laten staan als waarborg.

Aansprakelijkheid

Beperkte aansprakelijkheid betekent dat je maar aansprakelijk bent voor het bedrag dat je in je EBVBA hebt ingebracht. Let wel: als je iets onwettigs doet, kan je nog altijd persoonlijk aansprakelijk gesteld worden en kan het je duurder te staan komen.

Aantal vennoten

Zoals de naam zegt, heeft de EBVBA maar één vennoot. Vanaf twee vennoten spreken we van een BVBA.

Wat zijn de voordelen en de nadelen van een EBVBA?

Voordelen Nadelen
Een EBVBA kan je in je eentje oprichten. Voor de oprichting van je EBVBA heb je een notariële akte nodig.
Bij een EBVBA ben je maar aansprakelijk voor het bedrag van je eigen inbreng, wat bij een eenmanszaak niet het geval is. Het wettelijk minimumkapitaal is 18.550 euro.
Je aandelen zijn op naam. Ze kunnen enkel overgedragen worden aan anderen onder zeer strikte voorwaarden. Je moet minstens 12.400 euro van het wettelijk minimumkapitaal volstorten. Bij een BVBA is dat maar 6.200 euro.
  Je hebt meer boekhoudkundige en administratieve verplichtingen dan voor een eenmanszaak.

 

Eenmans-BVBA en het nieuwe vennootschapsrecht

Sinds 1 mei 2022 – het startschot voor het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen – is het niet langer mogelijk een EBVBA op te richten. In plaats daarvan kan je kiezen voor een BV of besloten vennootschap. Bestaande EBVBA’s krijgen een transitieperiode om hun vennootschap om te vormen.

De voorwaarden om een BV op te richten zijn soepeler. Bovendien kan een BV éénhoofdig zijn en hoef je bijvoorbeeld geen kapitaal meer vast te leggen bij de oprichting. In plaats daarvan moet je werk maken van een degelijk financieel plan.

Klaar om te starten? Sluit je vandaag nog eenvoudig aan via het online ondernemingsloket! 

Sluit je aan