My Liantis

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Heb je na je heropstart nog niet voldoende werk voor iedereen? Dan kan je eventueel nog even gebruikmaken van het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

leeg kantoor

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door de coronacrisis

De regering stelt het stelsel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ter beschikking voor alle werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis. Je kan er hier meer over lezen. De RVA aanvaardt voorlopig de tijdelijke werkloosheid tot 31 augustus 2020. Een eventuele verdere verlenging van de maatregel hangt af van de beslissingen die de Nationale Veiligheidsraad zal nemen in het kader van (de afbouw van) de lockdown.

Nog niet voldoende werk voor iedereen?

In dat geval is het perfect mogelijk om een deel van je personeel dat je al in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht plaatste, nog even in dat stelsel te houden. Of je zou er ook voor kunnen opteren – als dat haalbaar is – om iedereen gedeeltelijk te laten heropstarten. Zo kunnen alle medewerkers prestatiedagen afwisselen met dagen van tijdelijke werkloosheid.

Tijdelijke werkloosheid stopzetten

Gaan je werknemers die op tijdelijke werkloosheid stonden (deels) weer aan de slag? Dankzij de sterk vereenvoudigde procedure hoef je als werkgever weinig te ondernemen om hun tijdelijke werkloosheid stop te zetten. Zodra je werknemers hun werk hervatten, worden weer prestatiedagen in plaats van tijdelijke werkloosheid in de loonberekening aangegeven. Bijgevolg vertrekt er dan niet langer een aangifte naar de RVA.