My Liantis

Overbruggingsrecht in de coronacrisis: waar heb je recht op?

Bij de start van de coronacrisis moest de overheid in allerijl een pakket steunmaatregelen voorzien. Omdat de crisis langer aansleept dan verwacht, werden de bestaande steunmaatregelen tegen het licht gehouden. Wie het moeilijk heeft door de coronacrisis, kan nog steeds op het crisis-overbruggingsrecht rekenen, maar wel onder andere voorwaarden.

Tool: Op welk type crisis-overbruggingsrecht heb jij in 2021 recht?

Het crisis-overbruggingsrecht: 3 pijlers

Het crisis-overbruggingsrecht bestaat sinds januari 2021 uit drie pijlers. Ze zijn van toepassing tot en met juni 2021.

 • Dubbel crisis-overbruggingsrecht voor wie verplicht gesloten is of afhankelijk is van een verplicht gesloten sector
  Is jouw zaak in een bepaalde maand minstens één dag verplicht gesloten of is jouw activiteit afhankelijk van een sector die verplicht gesloten is? Dan kom je voor die maand in aanmerking voor het dubbele crisis-overbruggingsrecht
  • Aanvraag:
   • Voor de maanden januari, februari en maart 2021: je kan je aanvraag indienen via My Liantis.
   • Voor de maand april 2021: vanaf 1 april 2021.
  • Uitbetaling:
   • We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening.
   • Uitkeringen voor de maand maart 2021 worden vanaf 2 april 2021 uitbetaald.

>> Lees meer over het overbruggingsrecht voor wie verplicht gesloten is of afhankelijk is van een verplicht gesloten sector

 • Crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling
  Oefen je je zelfstandige activiteit nog uit, maar daalde jouw omzet met minstens 40%? Vraag dan het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling aan. De sector waarin je actief bent, speelt voor deze uitkering geen rol.
  • Aanvraag:
   • Voor de maanden januari, februari en maart 2021: je kan je aanvraag indienen via My Liantis.
   • Voor de maand april 2021: vanaf 1 april 2021.
  • Uitbetaling:
   • We betalen telkens op vrijdag de uitkeringen die de week voordien werden aangevraagd. Je uitkering staat dan binnen de drie werkdagen op je rekening.
   • Uitkeringen voor de maand maart 2021 worden vanaf 2 april 2021 uitbetaald.

 >> Lees meer over het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling

 • Crisis-overbruggingsrecht bij quarantaine of de opvang van een kind
  Moet je jouw activiteit voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig onderbreken omdat je in quarantaine moet? Of kan je gedurende minstens zeven dagen niet werken omdat je kind door een coronamaatregel niet naar het kinderdagverblijf of naar school kan? Dan heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering.
  • Aanvraag:
   • Voor de maanden januari, februari en maart 2021: je kan je aanvraag indienen via My Liantis. Crisis-overbruggingsrecht wegens opvang van een kind aanvragen voor de maand maart 2021, kan wel pas vanaf 1 april. 
   • Voor de maand april 2021: vanaf 1 mei 2021.
  • Uitbetaling: de eerste uitbetaling crisis-overbruggingsrecht wegens quarantaine voor de maand maart 2021 vindt ten vroegste op 2 april 2021 plaats. De eerste uitbetaling crisis-overbruggingsrecht wegens opvang van een kind voor de maand maart 2021 gebeurt ten vroegste op 9 april 2021.

>> Lees meer over het crisis-overbrugginsrecht bij quarantaine of de opvang van een kind

Hoe kan je het overbruggingsrecht aanvragen?

De vlotste manier om je aanvraag overbruggingsrecht te doen en verwerkt te krijgen, is via het klantenportaal My Liantis (rubriek ‘Mijn sociaal statuut’). Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt. Lukt dit niet? Dan kan je met je vragen steeds terecht op onze supportpagina.

We informeren je telkens de vrijdag volgend op de week van je aanvraag over de beslissing.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met jouw persoonlijke klantenadviseur.

De aanvraagtermijnen

 • Voor de maanden januari tot en met maart 2021: ten laatste op 30 september 2021.
 • Voor de maanden april tot en met juni 2021: ten laatste op 31 december 2021.

Wil je nog een aanvraag doen voor 2020? Dat kan nog voor het tweede semester van 2020.

 • Voor de maanden juli tot en met september 2020: ten laatste op 31 maart 2021.
 • Voor de maanden oktober tot en met december 2020: ten laatste op 30 juni 2021.

Zo zag het crisis-overbruggingsrecht er vóór januari 2021 uit

Verschillende vormen

In 2020 waren er twee vormen van crisis-overbruggingsrecht, met een even hoog uitkeringsbedrag:

 1. Het crisis-overbruggingsrecht ter ondersteuning van zelfstandigen die hun zaak verplicht moesten sluiten of die hoofdzakelijk afhankelijk waren van verplicht gesloten sectoren.

  - Was je in de maanden oktober, november of december 2020 rechtstreeks verplicht gesloten en oefende je verder geen andere zelfstandige activiteiten uit dan click & collect of take-away: een dubbele uitkering.

  - Was je in oktober, november of december 2020 rechtstreeks verplicht gesloten en oefende je andere zelfstandige activiteiten uit buiten click & collect of take-away: geen recht op de dubbele uitkering, eventueel wel de enkele relance-uitkering.

  - Was je in oktober, november of december 2020 afhankelijk van een verplicht gesloten sector en besliste je om je activiteiten volledig te onderbreken: een dubbele uitkering.

  - Was je in oktober, november of december 2020 afhankelijk van een verplicht gesloten sector, maar bleef je wel werken (bijvoorbeeld om particuliere klanten te bedienen): een enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht.

  Neem een kijkje op onze pagina over het dubbel overbruggingsrecht voor meer info.

 2. Was jouw zaak niet verplicht gesloten en was je niet afhankelijk van een verplicht gesloten sector, dan kon je tot en met december 2020 rekenen op de relance-uitkering ter ondersteuning van jouw heropstart. Deze vorm van overbruggingsrecht werd toegekend aan zelfstandigen die op 3 mei 2020 verplicht gesloten waren of op wie de maatregelen dezelfde impact hadden. We hebben een afzonderlijke webpagina met meer informatie over de relance-uitkering. Deze vorm van overbruggingsrecht werd sinds januari 2021 vervangen door het crisis-overbruggingsrecht wegens omzetdaling.

Er bestaan daarnaast nog andere corona-steunmaatregelen voor zelfstandigen, die we in een handig overzicht gebundeld hebben.

Ben je in de loop van oktober, november of december 2020 of in januari, februari, maart, april, mei of juni 2021 verplicht om te sluiten, dan heb je voor die maand recht op een dubbel overbruggingsrecht, ook wanneer bijvoorbeeld je restaurant of koffiebar nog afhaalmaaltijden en afhaaldranken aanbiedt.

Ben je verplicht om te sluiten, maar oefen je nog een andere zelfstandige activiteit uit dan louter take-away of click & collect ? Dan heb je geen recht op de dubbele uitkering. Voor 2020 heb je mogelijk wel recht op de relance-uitkering. Sinds 2021 is die mogelijkheid vervangen door het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling.

Deze maatregel is ook van toepassing wanneer je twee verschillende zelfstandige activiteiten uitoefent, waarvan slechts één activiteit onder een maatregel van verplichte sluiting valt. 

Verderop vind je meer informatie over de combinatie van het overbruggingsrecht met uitkeringen of met arbeid als werknemer of ambtenaar.

Ben je als zelfstandige hoofdzakelijk afhankelijk van een verplicht gesloten sector (minstens 60%) en beslis je om je activiteiten volledig te onderbreken? Dan heb je nog tot eind juni 2021 recht op een dubbele uitkering. Let wel op: je moet je activiteiten de volledige maand onderbroken hebben. Enkel dan heb je recht op de dubbele uitkering voor die maand.

Ben je afhankelijk van een sector die in de loop van een maand weer opstart? Je hebt recht op een dubbele uitkering wanneer je je activiteit hebt onderbroken tot de datum waarop de sector kan heropstarten.

Ben je als zelfstandige hoofdzakelijk afhankelijk (minstens 60 %) van een verplicht gesloten sector maar blijf je (deels) werken? Dan heb je nooit recht op een dubbele uitkering. Je behoudt wel het recht op een normale, enkele uitkering crisis-overbruggingsrecht. Sinds 2021 moet je in deze situatie de enkele uitkering in het kader van het crisis-overbruggingsrecht bij aanzienlijke omzetdaling aanvragen.

Als je in België bijdragen verschuldigd bent en je tot een van de volgende categorieën behoort, kan je het volledige overbruggingsrecht aanvragen:

 • zelfstandigen in hoofdberoep;
 • primo-starters;
 • meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxistatuut);
 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling bijberoep (art. 37) en 65-plussers zonder pensioen, die op basis van hun netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden (of op basis van het officiële inkomen van het jaar zelf) minstens de minimumbijdrage in hoofdberoep verschuldigd zijn (745,51 euro per kwartaal in 2020 en 748,11 euro in 2021).

Dit geldt ook wanneer je pas na 1 januari 2019 startte of wanneer je nog onbetaalde sociale bijdragen hebt.

Zelfstandigen uit de volgende categorieën hebben onder bepaalde voorwaarden recht op een half overbruggingsrecht:

 • zelfstandigen in bijberoep of met gelijkstelling met bijberoep (art. 37);
 • student-zelfstandigen;
 • gepensioneerden met een zelfstandige bijverdienste;
 • 65-plussers zonder pensioen.

Wist je dat…

 • je het overbruggingsrecht bijna zonder beperkingen mag combineren met een andere beroepsactiviteit als werknemer of ambtenaar?
 • als je het overbruggingsrecht geniet, je als zaakvoerder, bestuurder of werkend vennoot verder je loon mag ontvangen?