My Liantis

Liantis afwezigheidscontrole

Wanneer een van je medewerkers ziek valt, kan dit op organisatorisch vlak voor heel wat problemen zorgen. Wat anders een geoliede machine is, gaat plots sputteren. Je planning ligt in één klap overhoop en de dienstverlening aan je klanten komt in het gedrang. Je wil er dan ook zeker van zijn dat je medewerkers ter goeder trouw handelen. Vermoed je het tegendeel, dan kan je een beroep doen op een controlearts van Liantis afwezigheidscontrole.

griep

Wat kan Liantis afwezigheidscontrole voor jou betekenen?

Ziekteverzuim is voor elke onderneming of organisatie een risico. Medische controles van afwezige medewerkers zijn een doeltreffende manier om het misbruik van ziektemeldingen in te perken. Enerzijds laat het je toe het misbruik op te sporen, anderzijds zullen medewerkers die weten dat er een controle kan plaatsvinden minder snel geneigd zijn om de kantjes ervan af te lopen.

Op jouw verzoek stuurt Liantis afwezigheidscontrole een controlearts op pad. Deze arts bezoekt je medewerker aan huis. Bij afwezigheid krijgt je medewerker een uitnodiging om zelf bij de arts langs te komen. Onze controlegeneesheer gaat na of je medewerker effectief arbeidsongeschikt is en of de duur van zijn of haar afwezigheid gerechtvaardigd is.

Snel en efficiënt duidelijkheid krijgen

Liantis afwezigheidscontrole werkt uitsluitend met ervaren controleartsen. Deze artsen kunnen op hun beurt rekenen op een efficiënte administratieve ondersteuning, waardoor jij als werkgever alvast niet nog meer tijd verliest bij een controle.

Van zodra een medewerker zich ziek meldt, kan je een controle aanvragen. Bovendien kan je dit voor de volledige periode van arbeidsongeschiktheid, dus ook buiten de periode die gedekt is door het gewaarborgd loon. Vraag je vóór 10.30 uur een controle aan, dan vindt deze meestal dezelfde dag plaats.

Wil je als werkgever een beroep doen op Liantis afwezigheidscontrole, dan betaal je een jaarlijkse bijdrage op basis van het aantal medewerkers dat je in dienst hebt. Per controleaanvraag komt daar een vast bedrag bij.

Liantis afwezigheidscontrole in cijfers

  • 5.000
    Jaarlijks voeren de artsen van Liantis afwezigheidscontrole zo’n 5.000 controlebezoeken uit
  • 1 op 12
    Eén op de twaalf controlebezoeken leidt tot een vervroegde terugkeer van ziekgemelde medewerkers