My Liantis

Verloning personeel 22 mei 2019

Vrijwillige overuren: voortaan tot 120 overuren per jaar

Per jaar mag je je medewerkers een bepekt aantal ‘vrijwillige’ overuren laten presteren. De sociale partners trokken de maximumgrens op jaarbasis hiervoor onlangs op van 100 naar 120 overuren.

Wat zijn vrijwillige overuren?

Dankzij vrijwillige overuren kan je als werkgever in samenspraak met je werknemer relatief eenvoudig inspelen op plotse piekmomenten. De administratieve verplichtingen zijn beperkt tot een minimum:

  • Je dient een bijlage aan de arbeidsovereenkomst toe te voegen. Deze bijlage is telkens zes maanden geldig en kan onbeperkt vernieuwd worden.
  • Werknemers kunnen vrijwillige overuren niet recupereren.
  • Vrijwillige overuren geven recht op het normale loon, plus een overloontoeslag van 50% of 100% (voor zon of feestdagen).
  • Op sectorniveau kan het maximumaantal vrijwillige overuren tot 360 uur opgetrokken worden.
  • De eerste 25 vrijwillige overuren tellen niet mee voor de berekening van de interne grens.
Wat is de interne grens? De overheid hanteert een interne maximumgrens voor het aantal uren waarmee je de normale arbeidsduur mag overschrijden. Eens die interne grens bereikt is, mag je medewerker de wekelijkse arbeidsduur niet meer overschrijden zonder eerst inhaalrust te hebben gekregen.

Van 100 naar 120 vrijwillige overuren

Sinds 23 april is de maximumgrens voor vrijwillige overuren op jaarbasis opgetrokken van 100 naar 120. Deze maatregel maakt deel uit van het interprofessioneel akkoord 2019-2020.

De verhoging is gebaseerd op een cao van de Nationale Arbeidsraad. Dit betekent dat de maatregel van toepassing is voor alle werkgevers die onder een paritaire comité vallen (de privésector dus).