My Liantis

Verloning personeel 21 mei 2019

Leeftijdsverlaging voor tijdskrediet landingsbaan

Met een tijdskrediet landingsbaan kan je medewerker zijn prestaties tot de helft of met één vijfde verminderen terwijl hij hiervoor een uitkering krijgt. Het was eigenlijk de bedoeling om vanaf 2019 enkel nog uitkeringen toe te kennen als de medewerker minstens 60 jaar was, maar er komen nu toch uitzonderingen.  

Interprofessioneel akkoord

De federale regering bepaalde vorige zomer dat de instapleeftijd voor een tijdskrediet landingsbaan voor iedereen op 60 jaar zou komen. Maar het Interprofessioneel akkoord tussen de sociale partners deed die beslissing onlangs opnieuw ongedaan.

Zo voorziet een nieuwe NAR-cao in 2019 en 2020 in de volgende leeftijdsverlaging voor de uitkeringen in kader van het tijdskrediet landingsbanen: 

  • 57 jaar voor een loopbaanvermindering tot de helft, 
  • 55 jaar voor een loopbaanvermindering met één vijfde. 

Voorwaarden blijven dezelfde

Toch blijven de voorwaarden om de leeftijdsverlaging toe te passen gelijk: 

  1. De werknemer heeft op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving een lange loopbaan van minstens 35 jaar, oefent een zwaar beroep uit of werkt in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of herstructurering
  2. Het tijdskrediet start in 2019 of in 2020
  3. Er wordt een sectorale cao gesloten in uitvoering van de NAR-cao nr. 137 (een ondernemings-cao voor de ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering).

Zijn deze voorwaarden niet vervuld? Dan is er pas recht op uitkeringen vanaf de leeftijd van 60 jaar. 

Vastklikprincipe

Sinds 1 april 2019 bestaat er een ‘vastklikprincipe’ voor de werknemer die zijn landingsbaan onderbrak om een thematisch verlof op te nemen. Onder de volgende voorwaarden kan de werknemer uitkeringen voor het tijdskrediet landingsbaan genieten hoewel de leeftijdsvoorwaarde niet vervuld is: 

  1. De werknemer genoot vóór 2015 van een landingsbaan met uitkeringen; 
  2. De werknemer onderbrak de landingsbaan met een thematisch verlof (een schorsing of een grotere vermindering); 
  3. De werknemer doet een nieuwe aanvraag voor het verderzetten van de oorspronkelijke landingsbaan