My Liantis

Verloning personeel 14 mei 2019

Sectoren aan zet met maximale loonmarge

De federale regering heeft de maximale loonmarge voor de periode 2019-2020 vastgelegd op 1,1%. Het is nu aan de verschillende sectoren om die loonsverhoging concreet in te vullen. Als werkgever kan je voorlopig nog niks ondernemen en moet je dus afwachten wat je sector hierover beslist.

Interprofessioneel Akkoord

Eerder dit jaar bereikten de sociale partners – werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers – een ontwerp van het Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019 - 2020. Maar de goedkeuring door de achterban van de vakbonden liep niet van een leien dakje. Zo konden de socialistische vakbonden zich niet vinden in de voorgestelde maximale loonkostenstijging van 1,1%, bovenop de index. De andere maatregelen uit het akkoord accepteerden ze wel.

Daarom bracht de federale regering redding en besloot ze de maximale loonstijging vast te leggen in een koninklijk besluit. Zo kunnen alle andere afspraken uit het loonakkoord uitgevoerd worden zoals overeengekomen tussen de sociale partners.

Wat moet je ondernemen als werkgever?

Wil je als werkgever graag een loonsverhoging toekennen, bovenop de indexatie en de baremaverhoging? Dan moet je eerst het resultaat afwachten van de onderhandelingen in je sector. Daarin zullen de sociale partners beslissen welk deel van de vooropgestelde 1,1% zij reserveren en op welke manier ze die invult.

Die invulling kan bijvoorbeeld bestaan uit een loonsverhoging, een vaste premie, het invoeren of verhogen maaltijdcheques, een groepsverzekering, enzoverder. Eventueel krijg je als werkgever zelfs de mogelijkheid om uit verschillende aspecten te kiezen.

Het resterende deel van de 1,1% kan je als werkgever dan op ondernemingsniveau invullen. ‘Kan’, want als werkgever ben je daartoe niet verplicht. Het gaat nog steeds om een maximale loonmarge. Uiteraard moet je als werkgever wel altijd de sectorale afspraken naleven.

Wat als je de loonnorm niet naleeft?

Sowieso is het belangrijk dat de sectoren en jij als werkgever de vastgelegde loonnorm respecteren. Anders loop je het risico op een boete.