My Liantis

Personeelsbeleid 17 januari 2023

Aanwezigheidsregistratie voor onderhouds- en schoonmaakactiviteiten

Werkgevers en hun onderaannemers die onderhouds- of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen uitvoeren, moeten binnenkort een elektronische aanwezigheidsregistratie hanteren. Voorlopig is het nog even wachten op het koninklijk besluit dat bepaalt vanaf wanneer deze verplichte registratie moet gebeuren. 

Aanwezigheidsregistratie op de arbeidsplaats 

Met een aanwezigheidsregistratie op de arbeidsplaats bedoelt de overheid dat alle natuurlijke personen die op een arbeidsplaats aanwezig zijn, geregistreerd worden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Onafhankelijk van hun statuut of plaats van herkomst. 

Door deze registratie krijgen de bevoegde diensten een beter beeld van wie zich op de arbeidsplaats bevindt. Dit maakt het bijvoorbeeld makkelijker om sociale fraude op te sporen. Daarnaast geeft het hen een beter zicht op de risico’s die aan de werkplaats verbonden zijn en biedt het betere bescherming aan werknemers op vlak van gezondheid en veiligheid. 

Wat verandert er concreet? 

De programmawet van 26 december 2022 bepaalt dat werkgevers en hun onderaannemers die onderhouds- of reinigingsactiviteiten van onroerende goederen uitvoeren, gebruik moeten maken van een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem. Daarbij moet je als werkgever zowel alle aanwezigheden (aankomst en vertrek) registreren, net als de rustpauzes van zowel de werknemers als jij als werkgever. 

Vanaf wanneer deze registratie exact verplicht zal zijn, is nog niet bekend. Wel weten we dat we dit uiterlijk in januari 2024 mogen verwachten. De voorwaarden waaraan het elektronisch registratiesysteem moet voldoen, worden momenteel nog verder uitgewerkt in een koninklijk besluit. We houden je graag op de hoogte eenmaal er meer details bekend zijn.