My Liantis

Personeelsbeleid 03 maart 2023

Arbeidsdeal: deadline recht op deconnectie nadert

Vanaf 1 april 2023 moeten ondernemingen met minstens 20 medewerkers het recht op deconnectie, één van de pijlers uit de arbeidsdeal, verankeren in hun organisatie. Recht op deconnectie is het wettelijk recht om onbereikbaar te zijn buiten de werkuren. De oorspronkelijke deadline was 1 januari 2023, maar omdat de wet pas laat gepubliceerd werd, gaf de FOD WASO drie maanden uitstel.

Het belang van deconnectie 

Zowel bij werkgevers als bij werknemers is er een groeiend besef dat een goede werk-privébalans ontzettend belangrijk is om het werk werkbaar te houden. Daarom bevat de arbeidsdeal verschillende maatregelen die ervoor zorgen dat medewerkers hun werk en privéleven beter kunnen combineren.  

Het recht op deconnectie is het wettelijk recht om offline of onbereikbaar te zijn buiten de arbeidstijden. Je medewerker moet volledig kunnen ontkoppelen van zijn of haar job. Als werkgever mag je de medewerker alleen nog bij onvoorziene of specifieke omstandigheden contacteren en moet je hier concrete afspraken rond maken. En die afspraken moeten vanaf 1 april 2023 verplicht in een cao of in het arbeidsreglement staan. 

Voor welke ondernemingen? 

Ondernemingen met 20 of meer medewerkers in dienst, moeten een cao opstellen waarin de werkgever zich ertoe verbindt om zijn of haar medewerkers niet te contacteren buiten de werkuren. Tegen 1 april 2023 moet de cao neergelegd zijn op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.  

Als alternatief op een cao, kan je ook het arbeidsreglement wijzigen via de gekende procedure. Kies je voor een wijziging van het arbeidsreglement, dan moet je tegen 1 april 2023 een afschrift aan de inspectie bezorgen. 

Wat neem je op in de cao of het arbeidsreglement? 

  • Praktische modaliteiten rond de toepassing van het recht op deconnectie na de geldende uurroosters van je medewerkers.   

  • Richtlijnen voor een correct gebruik van de digitale hulpmiddelen (zoals laptops en gsm’s), zodat de rusttijden, het verlof en het privé- en familieleven van de werknemer gewaarborgd blijven. 

  • Vormings- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden rond het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico’s die verbonden zijn aan het gebrek aan deconnectie. 

Wat kan Liantis voor je doen? 

Om je te ondersteunen bij het implementeren van de regels rond deconnectie en de andere aspecten uit de arbeidsdeal, stelden we een toolkit samen met alle voorschriften, de nodige modeldocumenten én belangrijk advies. 

Ontdek de toolkit

Of laat je bijstaan door onze collega’s van Liantis preventie en welzijn voor de vormings- en sensibiliseringsacties.