Arbeidsdeal: het transitietraject

Bij een ontslag blijft de motivatie voor de job niet altijd even groot, en daar wil de arbeidsdeal met een transitietraject een antwoord op bieden. Ontslagen werknemers krijgen zo de kans om al tijdens hun opzegtermijn bij een andere werkgever aan de slag te gaan.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 01 augustus 2022

Wat is een transitietraject?

Een transitietraject biedt werknemers de kans om tijdens hun opzegtermijn aan de slag te gaan bij een andere werkgever, officieel de “werkgever-gebruiker”. Een uitzendbureau of gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling zorgt daarbij voor de bemiddeling.

Als je een werknemer ontslaat, kan je zo’n transitietraject aanbieden aan de werknemer in kwestie, maar ook de ontslagen werknemer kan er een aanvragen. Je bent evenwel niet verplicht om dit aan te bieden, en ook werknemers zijn niet verplicht om dit aan te vragen of te aanvaarden.

De voorwaarden van een terbeschikkingstelling

De voorwaarden en de duur van een transitietraject of terbeschikkingstelling liggen vast in een geschrift dat de vier betrokken partijen (werkgever, werknemer, werkgever-gebruiker, uitzendbureau of gewestelijke openbare dienst voor arbeidsbemiddeling) vooraf ondertekenen.

Tijdens de terbeschikkingstelling betaal je als oorspronkelijke werkgever het loon, dat geldig is voor de functie bij de nieuwe werkgever, verder uit. Als het nieuwe loon lager is dan het lopende loon, dan betaal je als werkgever minstens het lopende loon. De nieuwe werkgever moet wel voor een stuk de loonlasten van de werkgever compenseren tijdens de looptijd van het transitietraject.

Opzegging

Zowel de betrokken werknemer als de nieuwe werkgever kunnen het transitietraject vroegtijdig beëindigen door middel van een opzegging. Ook als oorspronkelijke werkgever krijg je een kennisgeving.

De werknemer heeft ook de mogelijkheid tot tegenopzegging, met onmiddellijke ingang, als de werkgever-gebruiker vervroegd beëindigt. Stopt het traject vroegtijdig, dan keert de werknemer terug naar de oorspronkelijke werkgever om daar de rest van de opzegtermijn te presteren.

Arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur

Na afloop van het transitietraject heeft de werkgever-gebruiker de verplichting om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan zal de nieuwe werkgever een compensatie moeten betalen aan de werknemer. 
 

Anciënniteit

De werknemer bouwt anciënniteit op vanaf de start van het traject. Als een van de partijen de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur wil beëindigen, zullen ze dus ook rekening moeten houden met de opgebouwde anciënniteit tijdens het transitietraject.

Voor het recht op loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven behoudt de werknemer de volledige anciënniteit van bij de oorspronkelijke werkgever.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...