My Liantis

Verloning personeel 11 september 2020

Vrijstelling bedrijfsvoorheffing schoolverlaters laatste kwartaal 2020

Neem je als werkgever schoolverlaters in dienst tijdens het laatste kwartaal van 2020? Dan geniet je onder bepaalde voorwaarden van een vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing.

Bedrijfsvoorheffing

De bedrijfsvoorheffing is een belasting op het beroepsinkomen van werknemers en bedrijfsleiders. Als werkgever moet je de bedrijfsvoorheffing inhouden op het loon van je medewerkers, waarna je dit bedrag doorstort aan de fiscus.

Maar er bestaan enkele uitzonderingen op de verplichting om deze bedrijfsvoorheffing te betalen. Zo moet je de voorheffing bijvoorbeeld niet betalen voor schoolverlaters die in je onderneming starten in het laatste kwartaal van 2020 (oktober, november, december).

Strikte voorwaarden

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet je nieuwe medewerker wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • De werknemer start in zijn of haar nieuwe job in oktober, november of december 2020.
  • De werknemer is niet meer leerplichtig.
  • De werknemer heeft elke studie (met een volledig leerplan of leertijd) beëindigd en heeft alle activiteiten uit het studieprogramma met volledig leerplan stopgezet.
  • De bruto belastbare maandbezoldiging – het loon na aftrek van sociale bijdragen – bedraagt maximaal 3.400 euro.