Opleidingsovereenkomst: binnenkort beter verzekerd bij arbeidsongeval

Stel je medewerkers tewerk met een opleidingsovereenkomst – de zogenaamde kleine statuten – dan zijn je verplichtingen op het gebied van arbeidsongevallenverzekeringen niet altijd even duidelijk. De wetgever wil dit verhelpen door de arbeidsongevallenwet vanaf 1 januari 2020 uit te breiden. Ook medewerkers met een opleidingsovereenkomst, zoals stagiairs, vallen vanaf die datum onder de arbeidsongevallenwet.

3 minuten leestijd Verzekering 05 november 2019

Wat verandert er precies?

Hoewel sommige opleidingen vandaag al onder de arbeidsongevallenwetgeving vallen – denk maar aan leercontracten, de overeenkomst alternerende opleiding en de stageovereenkomst alternerende opleiding – is dit nog voor heel wat andere opleidingsovereenkomsten niet het geval. Het gaat onder meer om:

 • de individuele beroepsopleiding (IBO)
 • de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO)
 • de beroepsinlevingsstage
 • brugprojecten
 • de stage-overeenkomst ondernemerschapstraject
 • de stage tot kandidaat-ondernemer in een activiteitencoöperatie
 • de instapstage
 • de oriënterende stage

Vanaf 1 januari 2020 vallen deze opleidingsovereenkomsten wel onder de arbeidsongevallenwet. Ben jij de ‘wettelijke werkgever’ van zo’n medewerker, dan moet je vanaf die datum voor deze medewerkers een polis ‘arbeidsongevallen’ voorzien.

Wie is de wettelijke werkgever?

Per type opleidingsovereenkomst bepaalde de overheid wie de wettelijke werkgever is en bijgevolg verplicht een arbeidsongevallenverzekering moet afsluiten. Afhankelijk van het opleidingstype is dat:

 • het bedrijf waarin de stage doorgaat;
 • de school die de onbetaalde stage opnam in haar opleiding;
 • de overheidsinstelling die de opleiding coördineert (VDAB of Syntra).

Naast de verzekeringsplicht moet je als ‘wettelijke werkgever’ ook instaan voor de Dimona- en DmfA-aangifte.

Welke vergoedingsregelingen gelden er?

Naast de bestaande vergoedingsregels voor arbeiders en bedienden, voerde de wetgever 2 nieuwe vergoedingsregelingen in voor deze ‘kleine statuten’. Deze regelingen bepalen op welke vergoedingen een medewerker, afhankelijk van zijn specifiek statuut, recht heeft wanneer hij of zij te maken krijgt met een arbeidsongeval.

 

Regeling F1

Regeling F2

Welke ongevallen?

Ongevallen tijdens de theoretische opleiding en de praktijkopleiding in het bedrijf, inclusief ongevallen op weg van en naar deze opleiding.

Enkel de ongevallen tijdens de praktijkopleiding in het bedrijf, inclusief ongevallen op weg van en naar deze praktijkopleidingen.

 

Welke vergoeding?

Medische kosten

Volgens het RIZIV-barema

Enkel het remgeld

Tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Op basis van forfaitair basisloon (12x gewaarborgd gemiddeld minimum maandloon)

Geen vergoeding

Blijvende arbeidsongeschiktheid

Op basis van forfaitair basisloon (18x gewaarborgd gemiddeld minimum maandloon)

Op basis van forfaitair basisloon (12x gewaarborgd gemiddeld minimum maandloon)

Wat met de verzekering voor lopende opleidingsovereenkomsten?

Wat je nu precies moet doen wanneer je al medewerkers met een opleidingsovereenkomst in dienst hebt, hangt af van het feit of je al dan niet andere medewerkers in dienst hebt.

 1. Je hebt al een polis arbeidsongevallen voor je ander personeel

  De meeste arbeidsongevallenverzekeraars zullen hun verzekeringspolissen vanaf 1 januari 2020 automatisch uitbreiden met de dekking voor de personen in deze kleine statuten. Als werkgever hoef je hiervoor niks te ondernemen. De eventuele extra ongevallenverzekering die je voor deze kleine statuten onderschreef, zal de verzekeraar stopzetten.

 2. Je hebt geen ander personeel en dus ook geen arbeidsongevallenverzekering

  Vanaf 1 januari 2020 zal je een polis arbeidsongevallen moeten afsluiten voor de kleine statuten. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete van het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s (Fedris).  Je verzekeringsmaatschappij (of tussenpersoon) bij wie je al een individuele ongevallenverzekering voor de kleine statuten onderschreef, zal je contacteren om die polis om te vormen naar een arbeidsongevallenverzekering.

Relevante artikels

Lees zeker ook ...