Feestdagen 2024: hoe leg je vervangende feestdagen vast?

Per jaar liggen er tien wettelijke feestdagen vast. Op deze dagen mogen werknemers in principe niet werken. Wanneer deze feestdagen op een zondag of een andere inactiviteitsdag vallen, moet je als werkgever vervangingsdagen kiezen en deze uiterlijk op 15 december aan je werknemers meedelen.

3 minuten leestijd Personeelsbeleid 10 oktober 2023

Feestdagen in 2024

1 januari Nieuwjaar
1 april paasmaandag
1 mei Feest van de Arbeid
9 mei Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart
20 mei pinkstermaandag
21 juli nationale feestdag
15 augustus Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart
1 november Allerheiligen
11 november Wapenstilstand
25 december Kerstmis

Kennisclip: Hoe leg ik vervangende feestdagen vast?

Vervangende feestdagen melden aan Liantis sociaal secretariaat

Als klant kan je in één beweging vervangende feestdagen en collectieve sluitingsperiodes registreren én de nodige documenten voor de sociale inspectie genereren. Surf hiervoor naar My Liantis en kies de toepassing Collectieve verlofperiodes onder het thema Lonen en vakantie.

Vervangingsdagen

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een andere inactiviteitsdag (in veel ondernemingen de zaterdag), moet je als werkgever een vervangingsdag op een normale activiteitsdag vastleggen. Je kan deze vervangingsdag vrij kiezen binnen hetzelfde kalenderjaar. Op deze manier behouden je werknemers het recht op tien feestdagen per jaar.

In 2024 valt de Nationale Feestdag (21 juli) op een zondag. Is dit een inactiviteitdag in jouw onderneming, dan moet deze vervangen worden.

Bouwverlof 2024

Procedure voor het vastleggen van vervangende feestdagen

Vervangingsdagen voor feestdagen die op een zondag of gewone inactiviteitsdag vallen, moet je als werkgever vastleggen via een specifieke procedure. Dit cascadesysteem ziet er als volgt uit:

  1. In eerste instantie kunnen de paritaire organen bij algemeen verbindend verklaarde beslissing de vervangingsdag vastleggen.
  2. Als er op paritair vlak niets is bepaald, dan kan de ondernemingsraad een beslissing maken.
  3. Wanneer er geen ondernemingsraad is, of die neemt geen beslissing, dan mogen de werkgever en de syndicale afvaardiging samen een regeling treffen.
  4. Wanneer er geen syndicale afvaardiging is, dan moet de werkgever het met een meerderheid van het verzamelde personeel eens raken.
  5. Als er ook op dit vlak geen knopen doorgehakt worden, dan kunnen de vervangingsdagen voor iedere werknemer vastgesteld worden in individueel overleg tussen werkgever en werknemer.
  6. Lukt zelfs dat niet, dan wordt de feestdag gewoon vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die in de onderneming op de feestdag volgt.

Bekendmaking

Wanneer je een regeling uitwerkte voor de volledige onderneming, dan moet je vóór 15 december in de lokalen van de onderneming een ondertekend en gedateerd bericht uithangen. In dit bericht moet je de vervangingsdagen voor feestdagen opnemen, net als de toepassingsregels voor het nemen van inhaalrust voor wie toch werkt. Een kopie van dit bericht hecht je aan het arbeidsreglement én bezorg je aan de dienst Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Waso.

Meld je vervangende feestdagen en genereer meteen nodige documenten voor de sociale inspectie.

Meld nu je vervangende feestdagen 2024

Relevante artikels

Lees zeker ook ...