My Liantis

Personeelsbeleid 05 oktober 2020

Betaald educatief verlof in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Met betaald educatief verlof kunnen werknemers met behoud van hun loon een erkende opleiding volgen tijdens de werkuren. Voor het vorige en komende schooljaar hou je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het best rekening met onderstaande zaken.

Digitalisering van de terugbetalingsaanvragen

Voor het schooljaar 2019-2020 kan je je terugbetalingsaanvraag digitaal regelen via het online platform ‘Mijn BEW’.  

Om het platform te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken op basis van jouw ondernemingsnummer.

Digitaal verstuurde dossiers krijgen voorrang bij de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Je kan ook nog een papieren aanvraag indienen, maar dat wordt afgeraden. Stuur je aanvraag sowieso niet dubbel door (op papier en digitaal).

Gaat jouw dossier over meer dan vijftig werknemers voor het schooljaar 2019-2020? Neem dan contact op met cep@sprb.irisnet.be of 02 204 16 30. Zij zullen je meer informatie bezorgen over het indienen van jouw online dossier.  

De uiterste datum voor het versturen van jouw digitale aanvraag is 31 december 2020.

Je kan nog steeds rekenen op een terugbetaling van 21,30 euro per uur educatief verlof dat je werknemer heeft opgenomen.

Coronamaatregelen

Uitgestelde lessen

De coronacrisis stuurde het schooljaar 2019-2020 in de war. Lessen van dat schooljaar mochten daardoor ook nog plaatsvinden in september 2020. Die uren hebben geen impact op het totale aantal lesuren dat je medewerkers in het schooljaar 2020-2021 kunnen volgen. De uitgestelde lesuren moeten wel worden opgenomen in de terugbetalingsaanvraag voor het schooljaar 2019-2020

Vanaf 1 oktober 2020 wordt ieder uur opgenomen betaald educatief verlof - ongeacht of het gaat om uitgestelde lessen of om een nieuwe opleiding - automatisch afgetrokken van het aantal uren betaald educatief verlof voor het jaar 2020-2021.  

Een specifiek aanwezigheidsattest daarvoor is op aanvraag beschikbaar. Neem hiervoor contact op via cep@sprb.brussels. 

Uren afstandsopleiding worden gelijkgesteld met uren aanwezigheid

De erkende face-to-face-opleidingen mochten tussen maart en juni 2020 ook digitaal worden voortgezet, omdat de coronacrisis fysieke lessen onmogelijk maakte. Die maatregel is door de Brusselse regering verlengd met volgende voorwaarden:

  • De gelijkstelling van de uren afstandsopleiding met de uren van aanwezigheid voor het schooljaar 20202021, met een maximale flexibiliteit tot 30 juni 2021.
  • Een nietverplichte controle van de online aanwezigheid van de studenten.

Nieuwe loongrens

Een werknemer die educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof opneemt, behoudt het recht op zijn normale loon, al wordt het bedrag wel begrensd. Deze loongrens is dezelfde in Brussel, Wallonië en Vlaanderen en bedroeg 2.928 euro voor het schooljaar 2019-2020.

Voor het schooljaar 2020-2021 is er een verhoging voorzien, de nieuwe loongrens zou 2.987 euro bedragen. De Nationale Arbeidsraad bracht hierover reeds een positief advies uit, het is nog wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad.